Verhalen en belevingen

Verhaal van Margreet Nauta


07-06-2020

Verhaal van Margreet Nauta. Ik had voor Tsjerkepaad 2020 korte verhaaltjes gemaakt bij voorwerpen die te maken hebben met drie mensen die 200 jaar geleden in Wirdum ter kerke gingen (mijn voorouders).Het volgende verhaaltje heeft met de kerk van Wurdum te maken.

Latijns woordenboek van Hendrik Hellema 1803-1884 uit Wirdum, zoon van Doeke Wijgers Hellema en Lijsbeth Palsma. In 1818 ging de vijftienjarige zoon Hendrik in de kost bij dominee Roorda in Britsum. Deze dominee gaf Latijnse les om leerlingen klaar te stomen voor hun verdere studie. Op 6 september 1821 noteerde zijn vader in zijn dagboek hoe Hendrik van Wirdum naar Groningen vertrok om theologie te studeren. ‘Ik verzelde hem tot Birdaard, hij was somber bij ons scheiden, ik niet minder, beval hem in de hoede der voorzienigheid, waarna hij met de schuit uit mijn gezigt verdween.’ Doeke stuurde wekelijks brieven naar zoon Hendrik. 'Steeds bezorgd en bekommerd over zijne opvoeding tot den Heilige dienst, scheef ik hem altoos doelmatige brieven […] Van de losbandigheid en ijdelheid vaak van de studerende jeugd, maande ik zooveel mogelijk af. Ach wat had ik veel met hem te doen. Dat God hem leiden en voor hem zorgen mogte, was steeds mijne bede.' Werd de bede van zijn vader verhoort? Dat heb ik hier beschreven: https://voorouders.jimdo.com/voorouders/hendrik-hellema/biografie-hendrik-hellema/ Student Hendrik gaf dit woordenboek later door aan zijn oudste zoon Doeke 1828-1907, daarna kreeg kleinzoon Gerrit Foppe 1860-1945 het boekje en achterkleinzoon Duco Hellema 1892-1990 was de laatste die het gebruikte: achtereenvolgens één predikant en drie artsen op rij. Twee foto's van het Latijns Woordenboek zijn in de Fotogalerie geplaatst. Met hartelijke groet Margreet Nauta (kleindochter van Duco Hellema 1892-1990)

Terug naar overzicht

Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2024: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl