Nieuws

Nieuws

Pylgertocht op 14 oktober in Nieuwehorne

Pylgertocht op 14 oktober in Nieuwehorne

14-10-2023

Zaterdag 14 oktober gaan we wandelen vanuit Oude-en Nieuwehorne.
- Er is ook een fietstocht uitgezet.
- Vanaf 9.15 uur bent u welkom in de kerk van Nieuwehorne.
- U kunt parkeren bij de kerk of tegenover de Coop op het parkeerterrein achter de huizen. Dit parkeerterrein vindt u na de rotonde vanaf Heerenveen na ongeveer 100 meter rechts.
- Het adres van de kerk is: Schoterlandseweg 38, 8414LX.
- Om 10.00 uur wordt iets over de kerk verteld en is er een korte viering.
- Hierna vertrekken we voor het eerste rondje richting Katlijk en terug naar Oudehorne via de natuurbegraafplaats.
- Bij de kerk van Oudehorne kunnen wij ons brood opeten en is er soep, melk en karnemelk.
- Na de maaltijd bekijken we de kerk, die net helemaal is verbouwd.
- Hierna lopen we een rondje door het bos langs een Joodse begraafplaats en de klokkenstoel van Oudehorne.
- Na afloop kun je u nog even nazitten bij de kerk van Oudehorne. Hier is geen pinapparaat. Gemakkelijk zou het zijn als u ook muntgeld bij u heeft. Anders komen we in de knoop met wisselen. - Kosten € 7,50. Nazit is voor eigen rekening. Opgave bij: Pietsje v.d Molen pietsjevdmolen@hetnet.nl. tel: 06-25278905 Graag voor 10 oktober!

Een open kerk stimuleert de oprechte ontmoeting

Een open kerk stimuleert de oprechte ontmoeting

16-09-2023

Een kerk is geen museum, maar een huis van bezinning, waar mensen op verhaal kunnen komen. ,,In tsjerke is boud foar de moeting, mei God en mei elkoar.” Voorzitter Gerrit Groeneveld van Tsjerkepaad kan zich er nog altijd over verwonderen: wát een mooie ontmoetingen komen er op gang als je simpelweg je kerkdeur openzet, een kopje koffie of thee aanbiedt en oprechte belangstelling toont voor je gasten. ,,Tidens Tsjerkepaad fernimme we hoe goed it is om iepen te wêzen en gastfrijheid te toanen.”

Landschapstriennale in NW- en NO Fryslân.

Landschapstriennale in NW- en NO Fryslân.

10-09-2023

Vanwege de Landschapstriënnale in Noordwest- en Noordoost-Fryslân zijn een aantal kerken en exposities de hele maand september nog te bezichtigen. Het gaat om zo’n twintig kerken in Witmarsum, Pingjum, Bolsward, Franeker, Berltsum, Kimswerd, Wijnaldum, Midlum, Harlingen, Blije, Ferwert, Westernijtsjerk, Hegebeintum, Ie, Ingwierrum, Eanjum, Peasens, Nes, Wierum, Easternijtsjerk, Eastrum en Dokkum. 
Op 23 september is de Grote kerk in Dokkum niet open ivm. een begrafenis.

Ook in september nog op Tsjerkepaad? Het kan vanwege de Landschapstriënnale

Ook in september nog op Tsjerkepaad? Het kan vanwege de Landschapstriënnale

09-09-2023

De jaarlijkse zomerse openstelling van Friese kerken is voorbij, maar in Noordwest- en Noordoost-Fryslân kunt u de hele maand september toch nog kerken bezoeken en exposities bewonderen. In het kader van de Landschapstriënnale Dynamische Waddendelta zetten ruim twintig kerken in het kustgebied de deur nog een paar zaterdagmiddagen open.

Kom fietsen langs kerken in het Noord-Friese kustlandschap

Kom fietsen langs kerken in het Noord-Friese kustlandschap

05-09-2023

De werkgroep Noardeast-Fryslân van Tsjerkepaad heeft vier fietsrondjes ontwikkeld langs kerken in het Noord-Friese kustlandschap. Benut de mooie nazomer om ze af te leggen!

Het lied Op Tsjerkepaad

Het lied Op Tsjerkepaad

06-07-2023

Tijdens de openingsbijeenkomst op 24 juni is het lied Op Tsjerkepaad gezongen. Op veler verzoek plaatsen we hierbij tekst en muziek op onze website.

Tsjerkepaad-vrijwilligers wisselen ervaringen uit

Tsjerkepaad-vrijwilligers wisselen ervaringen uit

25-04-2023

Ongeveer vijftig vrijwilligers van Tsjerkepaad kwamen zaterdag 22 april naar kerkgebouw De Oerdracht in Joure voor de jaarlijkse Ontmoetingsmiddag. Het was een mooie middag met veel interactie, waarbij ontmoeting dus ook echt centraal stond. Dat kan ook niet anders met het jaarthema van Tsjerkepaad 2023: 'Kerk als plaats van ontmoeting'.

 

Boek over het gevoel van Tsjerkepaad

Boek over het gevoel van Tsjerkepaad

25-06-2021

Op 26 juni is tijdens de opening van het Tsjerkepaadseizoen 2021 'Het gevoel van Tsjerkepaad' gepresenteerd (samengesteld door voorzitter Gerrit Groeneveld). Behalve een overzicht van de geschiedenis, bevat het herinneringen en anekdotes van vrijwilligers en bezoekers en een groot aantal mooie foto's. Heeft u het boekje al gezien of zou u het willen ontvangen? Dat kan! 
 

Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2023: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl