De volgende route(s) kunt u op zelf te bepalen dagen doen:

Routes:

Vier fietsrondjes in Noardeast-Fryslân

De werkgroep Noardeast-Fryslân van ‘Tsjerkepaad’ heeft 4 fietsrondjes van 20-30 km. ontwikkeld. Een PDF van de folder is hier te downloaden, maar het is handiger om een gedrukt exemplaar te bemachtigen in één van de kerken en van daaruit uw tocht te beginnen.

In het vlakke land zijn kerken opvallende bakens of oriëntatiepunten, met hun torens en hoge, verweerde muren. Zij herbergen ook veel moois uit het verleden. Het merendeel van de kerken is op zaterdagmiddagen open, tot in september. Zo niet, dan staat ter plekke een sleuteladres genoemd. In de routebeschrijving zijn met opzet weinig andere bijzonderheden of attracties vermeld, met als aanduiding:
[Extra:...] Het betreft vooral historische achtergronden en horecagelegenheden. Zie voor bijzonderheden over de te bezoeken kerken: www.tsjerkepaad.nl
Samenstelling: drs. Bernard Keizer, Oostrum en Peter Sauermann (Imagez.NL, Dokkum) in samenwerking met Tsjerkepaad en Museum ‘t Fiskershúske, Moddergat.


Kunst- en muziekrondjes vanuit Bolsward, Harlingen en Berltsum

In samenwerking met de Landschapstriënnale Dynamische Waddendelta zijn de activiteiten van een kleine dertig kerken in Noordwest-Fryslân gebundeld in een brochure met drie kunst- en muziekrondjes, vanuit respectievelijk Bolsward, Harlingen en Berltsum. Een PDF in lage resolutie van deze brochure is hier te downloaden, maar het is handiger om een gedrukt exemplaar af te halen in één van kerken en daarna aan uw rondje te beginnen.
 

Fiets-en wandeltocht in Zuidwest-Fryslân

-Afstand ongeveer 15 km. Start in Oudega via Greonterp, Blauwhuis, Wolsum, Abbega, Westhem naar Oudega. De gehele routes en bezienswaardigen onderweg kunt u via deze LINK vinden.

Drie fiets- en wandelroutes in Noordwest-Fryslân

*Langs de oever van de Ried (14 km) Deze route gaat langs een deel van de 11-stedenvaarroute. Kenmerken van het landschap zijn de Ried en de oeverwal. Dit is een oude opslibbing van de Waddenzee. De start is bij de Koepelkerk in Berltsum,
*Oude terpenroute (11 km) Deze route gaat over het oudste deel van de Noordwesthoek van Fryslân. De terpen liggen op een nog oudere oeverwal van de Waddenzee en zijn minder hoog dan elders.De start is de grote Salviuskerk in Dronryp
*Bjirmenroute (18 Km) Deze streek wordt vanouds de Bjirmen genoemd, u vindt dit terug in de dorpsnamen Sexbierum, Pietersbierum en Oosterbierum. De start is in Dongjum.
De routes zijn als pdf bestand via deze Link te downloaden


 

Route van 1 juli t/m 9 september vanuit Kollum via Buitenpost (15 km)

Fietstocht Tsjerkepaad ongeveer 15 km langs kerken en coulissenlandschap 2023 van 1 juli t/m 9 september
-Start Maartenskerk Voorstraat 42 Kollum
-Vanaf de voordeur gerekend 100 meter links richting winkelstraat en dan
*rechts Eyso de Wendstraat op 50 meter vindt u het Kollumer Museum (rechterhand)
*na 50 meter links de Oosterkerk.
-Vanaf de voordeur gerekend links en aan einde straat rechts Regnenrus Meinardystraat
-tot T splitsing dan links Eskesstraat, 1e straat rechts van Eysingalaan uit rijden tot
-Hertenkamp links af. kp17 Fietspad uitfietsen. Over de brug Tollingawei. Tot driesprong dan links aanhouden vervolg pad naar Buitenpost. Doorrijden tot spoor, dan rechts Edisonstraat.
-Over spoorovergang rechts Julianalaan, rechts - links nr 12a Doopsgezinde kerk.
-Alleen 29 juli open. Beeldende kunstenares Hette Comb presenteert haar ideeën om een bos voor de toekomst te creëren.
-Julianalaan uitrijden met bocht naar links, einde straat naar links Voorstraat. (PKN kerk voormalig Gereformeerde kerk, links van de weg. Is niet open voor Tsjerkepaad) 29 juli kunst in de kerk.
-Dan rechts Kerkstraat (winkelstraat) inslaan en uitrijden Mariakerk. 1 en 15 juli en 5 en 26 augustus open in het kader van orgel concerten van Organum Frisicum. Op vrijdag 1 september Expositie: kunstenaars van de Keunskrite.
-Vanaf de kerkdeur gerekend links Oude Havenstraat volgen tot Eringlaan (3e afslag) Hier rechts afslaan tot Voorstraat. Oversteken links naar fietspad. Rechts afslaan Egypte.
-Spoorwegovergang oversteken, links aanhouden onder viaduct door en dan direct rechts.
-Dan links Poelenpaad inrijden. Naar kp 80 (heel eind fietsen komt goed) tot de driesprong hier rechts.
-Aan het eind Fietspad rechts Cecilaloane. = kp 80 rechts Hanenburch naar (kp 96) Kleasterwei rechts aanhouden, flauwe bocht links. U komt langs Fogelsanghstate. T-splitsing oversteken rechts fietspad volgen. Keningswei.
-In bocht = 1e afslag links Fogelsanghloane einde pad links aanhouden door fietsen tot Trekweg naar kp 92 is langs begraafplaats.
-Aan het eind naar kp 20 = richting Kollum. Voorstraat richting kp 93
-Aangekomen bij de Maartenskerk heeft u 15 km gefietst.
-Is een mooie fietsroute, maar kerken zijn beperkt open.
                               Alie van der Meer                   2023 07 04 RABraaksma-v.d.Heide

Route van Kollum via Oudwoude (25 km)

Fietstocht Tsjerkepaad ongeveer 25 km 2023 van 1 juli t/m 9 september
-Start Maartenskerk Voorstraat 42 Vanaf de voordeur gerekend 100 meter links richting winkelstraat en dan
-rechts Eyso de Wendstraat op 50 meter vindt u het Kollumer Museum (rechterhand)
-na 50 meter links de Oosterkerk.
- Vanaf de voordeur gerekend links en aan einde straat rechts Regnenrus Meinardystraat
-tot T splitsing dan links Eskesstraat, 1e straat rechts van Eysingalaan uit rijden tot
-Hertenkamp rechts af. 1e weg links Witteveenstraat. Daarna bij T splitsing links fietspad op.
-richting Oudwoude. Door fietsen tot u de kerk ziet. Daar is een Expositie: Werk van Jenny Piso
Op 15 juli om 14.30 uur houdt de heer Bearn Bilker een verhaal over de geschiedenis van de kerk en haar gebruikers in Oudwoude en -op 29 juli om 14.30 houdt hij een lezing over de grafkelders en de rouwborden.
-Daarna vervolgd u uw weg. Simmerwei.
-Aan einde weg rechts richting Westergeest Eelke Meinertswei doorgaande weg volgen tot de kerk
-Marinuskerk Westergeest Expositie: Werken van Han Reder. Thema 'Nissen'. 12 en 26 augustus, 14.30 uur. Lezing door Jack Boersma, oud medewerker van het streekmuseum te Dokkum, over de kerk van Westergeest en de fresco's aldaar.
-Weg vervolgen over de brug, kp 77 – (kp 81) einde weg rechts Weardebuorensterwei einde weg
-T-splitsing rechts, 1e links naar kp 81 brug over, naar kp 82 Stienfksterwei kp 49 volgen 3e weg
-links Keareweare “Braakhok” rechtdoor naar de kerk.
-Ee - Tsjerke op e Terp werkt samen met het vlas museum en heeft de vraag: ”ontrafel het bewijs – 17e eeuw schildersdoek geeft zich bloot”. -Vanuit de kerk; terug naar de Keareweare kp 49 volgen. Naar de T-splitsing rechts Achterwei naar kp 49 de N358 rechts om naar Engwierum, of naar kp 48 – richting kp 50 In het dorp Engwierum 2e weg rechts Tsjerkepaed U komt langs de kerk in Engwierum. Zij zijn de maand augustus en 2 september open om te bekijken.
-Tsjerke paed volgen 1e rechts de Buorren tot T-splitsing links Bûtendykswei helemaal volgen tot de brug. Vóór de brug links het Jaachpad op en volgen aan einde Jaachpad dan rechts naar en over de sluis kp 83 terug naar Kollum.
-kp 83 – kp 85 – kp 86 na 1 km links de Willem Loréweg op naar Kollum.
- Over de hoge brug en vóór de 2e hoge brug links (Supermarkten) bij kruispunt rechts de Voorstraat (winkelstraat) in. Aan einde van de Voorstraat vindt u weer de Maartenskerk waar u bent begonnen.
-U heeft 6 kerken kunnen bezoeken van de 240 kerken die mee doen met TSJERKEPAAD. en 2 musea.
Bedankt en tot ziens.  Dit rondje kunt U bij elk genoemde kerken beginnen.
2023-07-04 RABraaksma-v.d.Heide

Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2023: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl