De volgende route(s) kunt u op zelf te bepalen dagen doen:

Routes:

Vier fietsrondjes in Noardeast-Fryslân

De werkgroep Noardeast-Fryslân van ‘Tsjerkepaad’ heeft 4 fietsrondjes van 20-30 km. ontwikkeld. Een PDF van de folder is hier te downloaden, maar het is handiger om een gedrukt exemplaar te bemachtigen in één van de kerken en van daaruit uw tocht te beginnen.

In het vlakke land zijn kerken opvallende bakens of oriëntatiepunten, met hun torens en hoge, verweerde muren. Zij herbergen ook veel moois uit het verleden. Het merendeel van de kerken is op zaterdagmiddagen open, tot in september. Zo niet, dan staat ter plekke een sleuteladres genoemd. In de routebeschrijving zijn met opzet weinig andere bijzonderheden of attracties vermeld, met als aanduiding: [Extra:...] Het betreft vooral historische achtergronden en horecagelegenheden. Zie voor bijzonderheden over de te bezoeken kerken: www.tsjerkepaad.nl
Samenstelling: drs. Bernard Keizer, Oostrum en Peter Sauermann (Imagez.NL, Dokkum) in samenwerking met Tsjerkepaad en Museum ‘t Fiskershúske, Moddergat.

 

Fiets-en wandeltocht in Zuidwest-Fryslân

-Afstand ongeveer 15 km. Start in Oudega via Greonterp, Blauwhuis, Wolsum, Abbega, Westhem naar Oudega. De gehele routes en bezienswaardigen onderweg kunt u via deze LINK vinden.

Drie fiets- en wandelroutes in Noordwest-Fryslân

*Langs de oever van de Ried (14 km) Deze route gaat langs een deel van de 11-stedenvaarroute. Kenmerken van het landschap zijn de Ried en de oeverwal. Dit is een oude opslibbing van de Waddenzee. De start is bij de Koepelkerk in Berltsum,
*Oude terpenroute (11 km) Deze route gaat over het oudste deel van de Noordwesthoek van Fryslân. De terpen liggen op een nog oudere oeverwal van de Waddenzee en zijn minder hoog dan elders.De start is de grote Salviuskerk in Dronryp
*Bjirmenroute (18 Km) Deze streek wordt vanouds de Bjirmen genoemd, u vindt dit terug in de dorpsnamen Sexbierum, Pietersbierum en Oosterbierum. De start is in Dongjum.
De routes zijn als pdf bestand via deze Link te downloaden


 


Route van Kollum via Oudwoude (25 km)

Fietstocht Tsjerkepaad ongeveer 25 km 2023 van 1 juli t/m 9 september
-Start Maartenskerk Voorstraat 42 Vanaf de voordeur gerekend 100 meter links richting winkelstraat en dan
-rechts Eyso de Wendstraat op 50 meter vindt u het Kollumer Museum (rechterhand)
-na 50 meter links de Oosterkerk.
- Vanaf de voordeur gerekend links en aan einde straat rechts Regnenrus Meinardystraat
-tot T splitsing dan links Eskesstraat, 1e straat rechts van Eysingalaan uit rijden tot
-Hertenkamp rechts af. 1e weg links Witteveenstraat. Daarna bij T splitsing links fietspad op.
-richting Oudwoude. Door fietsen tot u de kerk ziet. Daar is een Expositie: Werk van Jenny Piso
Op 15 juli om 14.30 uur houdt de heer Bearn Bilker een verhaal over de geschiedenis van de kerk en haar gebruikers in Oudwoude en -op 29 juli om 14.30 houdt hij een lezing over de grafkelders en de rouwborden.
-Daarna vervolgd u uw weg. Simmerwei.
-Aan einde weg rechts richting Westergeest Eelke Meinertswei doorgaande weg volgen tot de kerk
-Marinuskerk Westergeest Expositie: Werken van Han Reder. Thema 'Nissen'. 12 en 26 augustus, 14.30 uur. Lezing door Jack Boersma, oud medewerker van het streekmuseum te Dokkum, over de kerk van Westergeest en de fresco's aldaar.
-Weg vervolgen over de brug, kp 77 – (kp 81) einde weg rechts Weardebuorensterwei einde weg
-T-splitsing rechts, 1e links naar kp 81 brug over, naar kp 82 Stienfksterwei kp 49 volgen 3e weg
-links Keareweare “Braakhok” rechtdoor naar de kerk.
-Ee - Tsjerke op e Terp werkt samen met het vlas museum en heeft de vraag: ”ontrafel het bewijs – 17e eeuw schildersdoek geeft zich bloot”. -Vanuit de kerk; terug naar de Keareweare kp 49 volgen. Naar de T-splitsing rechts Achterwei naar kp 49 de N358 rechts om naar Engwierum, of naar kp 48 – richting kp 50 In het dorp Engwierum 2e weg rechts Tsjerkepaed U komt langs de kerk in Engwierum. Zij zijn de maand augustus en 2 september open om te bekijken.
-Tsjerke paed volgen 1e rechts de Buorren tot T-splitsing links Bûtendykswei helemaal volgen tot de brug. Vóór de brug links het Jaachpad op en volgen aan einde Jaachpad dan rechts naar en over de sluis kp 83 terug naar Kollum.
-kp 83 – kp 85 – kp 86 na 1 km links de Willem Loréweg op naar Kollum.
- Over de hoge brug en vóór de 2e hoge brug links (Supermarkten) bij kruispunt rechts de Voorstraat (winkelstraat) in. Aan einde van de Voorstraat vindt u weer de Maartenskerk waar u bent begonnen.
-U heeft 6 kerken kunnen bezoeken van de 240 kerken die mee doen met TSJERKEPAAD. en 2 musea.
Bedankt en tot ziens.  Dit rondje kunt U bij elk genoemde kerken beginnen.
2023-07-04 RABraaksma-v.d.Heide

Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2024: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl