De volgende route(s) kunt u op zelf te bepalen dagen doen:

Routes:Fiets-en wandeltocht in ZW Friesland.
-Afstand ongeveer 15 km. Start in Oudega via Greonterp, Blauwhuis, Wolsum, Abbega, Westhem naar Oudega. De gehele routes en bezienswaardigen onderweg kunt u via deze LINK vinden.

Drie fiets- en wandelroutes in Noord West Friesland.
*Langs de oever van de Ried (14 km) Deze route gaat langs een deel van de 11-stedenvaarroute. Kenmerken van het landschap zijn de Ried en de oeverwal. Dit is een oude opslibbing van de Waddenzee. De start is bij de Koepelkerk in Berltsum,
*Oude terpenroute (11 km) Deze route gaat over het oudste deel van de Noordwesthoek van Fryslân. De terpen liggen op een nog oudere oeverwal van de Waddenzee en zijn minder hoog dan elders.De start is de grote Salviuskerk in Dronryp
*Bjirmenroute (18 Km) Deze streek wordt vanouds de Bjirmen genoemd, u vindt dit terug in de dorpsnamen Sexbierum, Pietersbierum en Oosterbierum. De start is in Dongjum.
De routes zijn als pdf bestand via deze Link te downloaden
 

Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2023: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl