Verhalen en belevingen

Geschiedenis Tsjerkepaad over 2006


10-08-2020

Cor Booy, schilder en koster van de Hervormde kerk van Tjerkgaast vertelt en de geschiedenis Tsjerkepaad over 2006: 

 

Cor Booy, schilder en koster van de Hervormde kerk van Tjerkgaast vertelt:

In de kerk bevinden zich twee drieluiken. Op het ene heb ik de geschiedenis van het dorp Tjerkgaast geschilderd, op de andere bijbelse voorstellingen. Later werd ik gevraagd om ontwerpen te maken voor vier glas-in-loodramen in de kerk. Daarop is onder andere het verhaal van de schepping en de zondvloed te zien. Deze ramen zijn in 2003 ter gelegenheid van het 300 jarig bestaan van de kerk geplaatst door glazenier Karel van der Wal uit Hemelum. Het laatste raam kwam in 2005 gereed. De kerk heeft hierdoor de sfeer van een kapel gekregen. (Friesch Dagblad, 12 juli 2006)

Geschiedenis Tsjerkepaad over 2006
Bij de evaluatie van Tsjerkepaad 2005 werd met blijdschap vastgesteld dat het opnieuw een groot succes was geworden. Er was sprake van een toenemend aantal bezoekers en de reacties van gasten en vrijwilligers waren heel positief. Besloten werd om in 2006 naast de beide andere weer een nieuwe route te openen. Dat werd de Kerspelroute, zo genoemd naar de gelijknamige route in dit gebied van de ANWB. De meest kerken op deze route lagen in de omgeving van Surhuisterveen. Deze kerken werden namelijk vanuit de lokale Raad van Kerken Surhuisterveen benaderd (door voorzitter Gezinus Kok) om zich aan te melden. Zij kregen een plaats in de nieuwe blauwe Tsjerkepaadgids. De volgende kerken deden mee aan de Kerspelroute: De Gereformeerde kerk (PKN) Gerkesklooster, de Hervormde kerk (PKN) Gerkesklooster, de Hervormde kerk (PKN) Surhuizum, de Hervormde kerk (PKN) Augustinusga, de Gereformeerde kerk (PKN) Surhuisterveen, de Hervormde kerk (PKN) Surhuisterveen, de Doopsgezinde kerk Surhuisterveen, de Gereformeerde kerk (VGKN) Harkema, de Hervormde kerk (PKN) Drogeham, de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk Drogeham, de Hervormde kerk (PKN) Kootstertille, de Hervormde kerk (PKN) Eestrum, de Gereformeerde kerk (PKN) van Twijzelerheide, de Hervormde kerk (PKN) en Gereformeerde kerk (PKN) in Twijzel, de Doopsgezinde kerk van Buitenpost. Veel van deze kerken besloten om de deuren niet om de week, maar om de veertien dagen te openen in de periode van Tsjerkepaad. Nieuw op de Liembultenroute (SWF) waren de Doopsgezinde kerk van Stavoren en de RK kerk en de Protestantse kerk van Woudsend. De meeste kerken van de Noard Westergoaroute van 2005 deden dit jaar ook weer mee Nieuw in 2006 was, dat veel kerken niet alleen hun deuren openden, maar ook activiteiten aanboden: orgelbespelingen, exposities, liturgisch bloemschikken en fiets- en wandeltochten. In veel kerken werd gezorgd voor koffie/thee voor de bezoekers. Dit werd gratis aangeboden. Wel kon een vrijwillige bijdrage gedaan in hiervoor bestemde bussen. De feestelijke opening van Tsjerkepaad 2006 was op zaterdag 2 juli in de Hervormde kerk (PKN) van Surhuizum met bijdragen van de het plaatselijk muziekkorps Excelsior en een rondleider die vertelde over het interieur van de kerk. Namens de projectgroep werd het openingswoord verricht door ds. Gerrit Groeneveld. De kerk kon worden bezichtigd en daarna konden de aanwezigen meedoen aan een fiets- of wandeltocht langs verschillende open kerken uit de omgeving. Zij zorgden voor een hapje en drankje en boden een culturele activiteit aan (orgelspel, exposite, presentatie kerkgebouwen).

Terug naar overzicht

Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2024: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl