Verhalen en belevingen

Geschiedenis Tsjerkepaad over 2012


26-03-2021

Geschiedenis Tsjerkepaad over 2012


De kerngroep stelde bij de evaluatie van Tsjerkepaad 2011 met vreugde vast, dat er weer meer bezoekers waren geweest dan in het jaar daarvoor. Uit de gastenboeken bleek dat ze overal vandaan kwamen, uit binnen- en buitenland. De gasten schrijven over hun interesse voor de kerken. Sommigen zijn geïnteresseerd in de bouwgeschiedenis van de kerk, anderen zoeken de stilte. Weer anderen komen voor het orgel, of vragen of ze er even op mogen spelen. Er zijn mensen met een genealogische interesse die op de grafstenen afkomen. Weer anderen hebben herinneringen aan een kerk, waarin hun kinderen gedoopt zijn of van waaruit een geliefde is naar de laatste rustplaats is gebracht. Er zijn kerken die veel bezoekers ontvangen, met soms wel meer dan 1000 (!) zoals in de Grote kerk in Dokkum. In andere kerken zitten de vrijwilligers soms een hele middag te wachten op bezoek. De spoeling is dun met meer dan 250 open kerken. Met de klokkenstoelen die in de gids vermeld worden komt het aantal op 270. Groei zit er ook in het aantal partners waarmee Tsjerkepaad samenwerkt. Dat zijn van oudsher de Raad van Kerken in Fryslân en de Stichting Alde Fryske Tsjerken, maar de afgelopen zijn er nieuwe partners bijgekomen zoals de Stichting Organum Frisicum, de Stichting Jabikspaad en het Deltateam van de provincie dat zich inzet voor het behoud en eventueel hergebruik van kerken die met sluiting worden bedreigd. In de gids van dit jaar wordt wekelijks aandacht gevraagd voor een kerk met een nieuwe bestemming: de Doopsgezinde kerk van Aldeboarn (nu cultureel centrum), de v.m. Gereformeerde kerk van Easterein (woning en atelier), de kerk van Nijhuizum (bijzondere kerkdiensten), vrm. Hervormde kerk van Readtsjerk (culturele activiteiten, bijzondere diensten), de vrm. Hervormde kerk van Raard (NO, museum), de v.m. kerk van Peperga (culturele activiteiten), de vrm. Hervormde kerk van Jislum (dorpsactiviteiten), de Doopsgezinde en vrm. Hervormde kerk van Poppenwier (resp. verzamelaarmuseum en aula), de vrm. Gereformeerde kerk van Warns (theater de Spylder) en de vrm. Doopsgezinde kerk van Oudebildtzijl (museum, hotel-logement en buurtwinkel). Tijdens Tsjerkepaad worden in deze kerken activiteiten gehouden en krijgen de bezoekers een indruk van het (her)gebruik van de kerk. De opening van Tsjerkepaad is op 30 juni in de nieuwe kerk Trinitas in Heerenveen, die nog niet eens officieel in gebruik is genomen. Dit prachtige kerkgebouw is multifunctioneel ingericht en alle dagen open. Tijdens de opening vertelt Lammert Wassenaar, voorzitter van het college van rentmeesters over de vele mogelijkheden. Het Apostolisch Genootschap, de Doopsgezinde gemeente uit Heerenveen en de Skoattertsjerke van Oudeschoot presenteren zich. De officiële sluiting van Tsjerkepaad is op 16 september in de Protestantse kerk van Menaldum (Menaam). Pim van der Giessen houdt hier een interessante lezing over torenuurwerken.

Artikel in het Friesch Dagblad van 6 september 2102:
Als een dorp maar één kerk heeft, zoals in Wier het geval is bepaalt de kerk het dorpsbeeld, De kerk is het dorp. Zonder kerk is een dorp geen dorp meer, maar een gehucht. Wij zien de kerk van Wier als een gebouw dat nu vele functies kan hebben. Je kunt er koren, muziek en orgelconcerten beluisteren, maar ook sprekers, cabaretiers en dichters horen. Ook kan er een bourgondisch buffet, of anderszins een feestje in worden gehouden, zoals een verjaardag, familiedag of reünie. In de kerk kunnen ook kerkdiensten worden gehouden, maar we stellen de kerk ook beschikbaar voor andere geloofsgemeenschappen, die hier een keer willen kerken. Ook zetten wij op zaterdagmiddagen de week de deuren open tijdens Tsjerkepaad. Elke keer zijn we weer verbaasd over het grote aantal mensen dat komt, maar vooral ook over de interesse en warme belangstelling die mensen tonen voor de kerk. Dat geeft ons ook kracht om daarmee door te gaan. (Friesch Dagblad, 6 sept. 2012)

Terug naar overzicht

Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2024: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl