Verhalen en belevingen

Geschiedenis Tsjerkepaad over 2010


12-11-2020

Geschiedenis Tsjerkepaad over 2009.

Op de website van Tsjerkepaad werden ook de sites van open kerken in andere landen in Europa gepresenteerd. Tsjerkepaad maakte de eigen site toegankelijker door naast www.tsjerkepaad.nl een parallelle site te openen: www.openkerkenroute,nl. In het jaar 2010 kwam er een belangrijke verandering in de organisatie van Tsjerkepaad. Na overleg met de Raad van Kerken in Fryslân besloot Tsjerkepaad om als Stichting verder te gaan. Op vrijdag 16 april werd in de Doelhôftsjerke in Aldeboarn onder leiding van notaris G.S. van der Hem de Stichtingsakte getekend. De Friese Raad van Kerken kreeg het recht om een bestuurslid in de kerngroep af te vaardigen. Door te kiezen voor de Stichtingsvorm kon Tsjerkepaad zelfstandig subsidies aanvragen en was ze niet meer afhankelijk van de Friese Raad van Kerken. Wel bleven de beide organisaties met elkaar verbonden in hun streven naar oecumene in Friesland. Bestuursleden van de nieuwe Stichting waren in 2010: Gerrit Groeneveld (voorzitter), Frida Nauta (secretaris), Michiel Nauta (penningmeester), Okje Oost-Boonstra (RVK Fryslân) en Lykele van der Ven (Regionale commissie Midden F.). De organisatie bleef in handen van de kerngroep, die behalve de bestuursleden ook bestond uit Jouke Bouma (gids/website), Hilleen de Jong (regionale commissie SWF Tsjerkepaad en contactpersoon met SAFT) en Maaike de Boer (regionale commissie NWF). Het aantal deelnemende kerken nam iets toe. Tussen de 240 en 250 kerken deden mee. Vanwege dit grote aantal koos de kerngroep ervoor om niet langer te zoeken naar uitbreiding, maar om dit aan de kerken zelf en de regiocommissies over te laten. Vanwege de naamsbekendheid van Tsjerkepaad melden belangstellenden zich spontaan aan. In 2009 bezochten opnieuw meer dan 40.000 bezoekers de open kerken. Sommige kerken ontvingen meer dan andere, maar het was verrassend dat ook de kerken die minder bezoekers kregen enthousiast bleven en zich weer aanmeldden voor deelname. De opening van Tsjerkepaad 2010 was op 26 juni met een feestelijk programma in de Maartenskerk (PKN) in Kollum. De sluiting vond plaats op zaterdag 18 september in de kerk van Friens. De groep Lechajim presenteerde hier het aanstekelijke programma “As de rabby sjongt.”. Voor het eerst kwam er dit jaar ook een jaarverslag, waarin een overzicht werd opgenomen van de activiteiten en een financiële verantwoording gegeven. Dit was ook nodig door de contacten met de provincie Fryslân die Tsjerkepaad in 2010 steunde met een nog grotere bijdrage dan in 2009. Dat was nodig, o.a. om de 6000 gidsen, 8000 folders en 1000 posters te kunnen betalen.

Terug naar overzicht

Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2024: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl