Verhalen en belevingen

Geschiedenis Tsjerkepaad over 2008


10-09-2020

Peter Karstkarel, cultuurhistoricus vertelt  en de geschiedenis van Tsjerkepaad over 2008.

Peter Karstkarel, cultuurhistoricus:
Het kerkbezoek is voor de mens van betekenis omdat hij er kan genieten van het vakmanschap en de vrome toewijding van de vroegere generaties. Hoewel we thuis alles op internet kunnen opsporen, is de ervaring tijdens het kerkbezoek pas waarachtig. Bovendien kunnen we in de gewijde rust van een kerk tot onszelf komen. De bijzondere sfeer van een kerk vinden we in onze jachtige wereld verder nauwelijks. Dankzij de grote deelname van vele dorpskerken aan Tsjerkepaad, kunnen de tochten gemakkelijk per fiets of te voet worden gemaakt. Ook voor de kerken zelf is het bezoek van belang. Zonder dat bezoek verpieteren ze. Ze hebben het volste recht om het brandpunt van de totale gemeenschap te blijven, of de betrokkenheid bij het religieuze gebeuren nu tanende is of niet. Kerken verdienen het om hun rijke geschiedenis te vertellen.

De geschiedenis van 2008:

In het Tsjerkepaadkonvenant dat in 2007 op aangeven van Koos Boomsma (namens RVK Fryslân in de kengroep) werd gemaakt, werden de uitgangspunten en werkwijze van Tsjerkepaad opgenomen. Het belangrijkste uitgangspunt was het streven naar openstelling van kerken in Friesland anders dan tijdens reguliere diensten. Verderwas er de oecumenische opzet (alle kerken konden meedoen) en het bevorderen van onderling contact tijdens de openstelling. “Tsjerkepaad is van en voor alle mensen”. Doelstelling is het tonen van gastvrijheid in kerkgebouwen als plaatsen van ontmoeting en bezinning. Dat gebeurt in principe kostenloos. Door de openstelling krijgt een breed publiek de mogelijkheid om te gaan delen in het kerkelijk en cultureel erfgoed. Met andere organisaties die zich hiervoor inzetten (zoals de Stichting Alde Fryske Tsjerken) wordt samenwerking gezocht. Vanaf 2008 besloot de kerngroep om niet meer te kiezen voor routes in een bepaald gebied, maar om kerken in de hele provincie te vragen om mee te doen. Het adressenbestand van de PKN kerken kon worden gebruikt om kerken te benaderen. Daarnaast werden ook andere kerken in de provincie gevraagd om mee te doen. Missionair toeruster Tineke Klei legde samen met secretaris Frida Nauta de contacten. Het gevolg was een verdubbeling van het aantal deelnemende kerken in 2008. Maar liefst 200 kerken gingen meedoen. De kerngroep nam een idee van Hilleen de Jong over om aan te sluiten bij de 5 knooppuntenregio’s van de ANWB in ZW, NW, ZO, NO en Midden Friesland. De kerken op de Waddeneilanden hadden eigen openingstijden maar konden ook meedoen. Door deze nieuwe indeling werd er voor gekozen dat de kerngroep zich zou laten bijstaan door 5 regionale commissies. Vanuit iedere regio kwam er een vertegenwoordiger in de kerngroep. De opening van Tsjerkepaad 2008 was op zaterdag 5 juli in de Sint Piterkerk in Grou. Cultuurhistoricus Peter Karstkarel verzorgde de inleiding. Hij zei blij te zijn met de toenemende openstelling van de kerken en deed een beroep op de burgerlijke overheden (provincie en gemeente) om de kerken te helpen hun plaats in de samenleving te behouden. Dit jaar werd er voor het eerst gekozen voor een afsluiting van Tsjerkepaad. Deze vond plaats op zaterdag 13 september met een vesperviering (Fryske tsjinst), ook weer in de St Piterkerk in Grou, waaraan werd meegewerkt door de plaatselijke cantorij. In 2008 bezochten naar schatting 30.000 mensen Tsjerkepaad

Terug naar overzicht

Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2024: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl