Verhalen en belevingen

Geschiedenis Tsjerkepaad over 2011


13-01-2021

 Geschiedenis Tsjerkepaad over 2011.

Voor het eerst werd dit jaar samenwerking gezocht met de Stichting Organum Frisicum. Dat leidde tot het opzetten van een orgeltoer tijdens Tsjerkepaad. Deze vond plaats op zaterdag 30 juli 2011 met orgelconcerten in kerken in Oudemirdum, Balk en Sloten. Veel deelnemers aan de orgeltoer maakten op de fiets een tocht langs deze kerken. Het initiatief sloeg geweldig aan, er kwamen niet alleen veel orgelliefhebbers op af, maar ook andere belangstellenden. Daarom werd besloten om er een jaarlijks evenement van te maken. Een ander nieuw initiatief was de Tsjerkepaad-Alvestêdenroute. Iedere zaterdag bood een kerk die op deze route lag een cultureel programma aan, dat meestal werd afgesloten met een korte viering. Kerken in Woudsend, Witmarsum, Bolsward. Arum, it Heidenskip, Stavoren, Schettens, Vrouwenparochie, Hindeloopen, Parrega, Harlingen, Tjerkwerd en Leeuwarden deden eraan mee. Na afloop waren de reacties zo goed, dat besloten werd om er het volgend jaar mee door te gaan, met weer andere kerken op de route. Zij werden gepresenteerd in een mooie Tsjerkepaad-Alvestêdenroute folder. Tsjerkepaad had ook dit jaar over belangstelling niet te klagen. Toch trok het vooral de al wat ouderen, senioren van 50+ en ouder. Zij kwamen met de auto, of op de fiets langs de open kerken en maakten er een mooie middag van. Fijn was het, dat er in heel veel kerken koffie, thee, of een glaasje fris werd aangeboden. Onder de bezoekers waren ook gezinnen met kinderen en jong-volwassenen, hoewel hun aantal beduidend minder was dan dat van de ouderen. Daarom besloot de kerngroep om na te gaan wat er gedaan kon worden om het bezoek van kinderen en jongeren te stimuleren. Contact werd gezocht met iemand van de Stenden Hogeschool en nagegaan of er studenten waren die geïnteresseerd waren in een stage tijdens Tsjerkepaad, of die wilden nagaan wat er voor jongeren gedaan kon worden. Dit initiatief leverde echter niets op. De kerngroep ging verder zoeken. Het idee om fiets- en wandelroutes langs de open kerken op te zetten leverde meer op. Aan de kerken werd gevraagd om deze tochten te organiseren. Informatie kon geplaatst worden op de website van Tsjerkepaad. De opening van Tsjerkepaad 2011 was op 25 juni in de Karmelkerk (PKN) in Woudsend. Ds. Renske Bosman-Romkema maakte speciaal voor deze gelegenheid een bewerking van het lied “De freugde bringt ús nei dit hûs” (liet 280 Lieteboek fan de tsjerken). Dit lied werd na afloop van de openingsbijeenkomst staande gezongen. Dit gebeurde ook na de sluitingsbijeenkomst van Tsjerkepaad op 17 september in de Waalse kerk in Leeuwarden Sindsdien werd het een traditie om dit “Tsjerkepaadlied” te zingen bij de opening en sluiting van Tsjerkepaad. Inleiders bij de opening en sluiting waren dit jaar kerkendeskundige Sietse ten Hoeve (over het belang van de openstelling van kerken voor het behoud ervan) en burgemeester Bearn Bilker (over de cultuurhistorische betekenis van de Waalse kerk, in het licht van de geschiedenis van het vorstenhuis in Leeuwarden.

Terug naar overzicht

Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2024: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl