Gertruduskerk


De kerk is gebouwd in 1774, de toren in de 15-de eeuw. In de toren zijn 2 gevelversieringen van de in 1882 gesloopte Friesmastate aangebracht. Interieur: (in de vloer) gebeeldhouwde zerk van grietman Carel van Roorda (overleden 1670); een rouwbord (1681) van Colonel-Luitenant Johannes van Velsen, het snijwerk laat een wirwar aan wapens zien; een fraai geschilderd kuifstuk tegen de zuidmuur (afkomstig van het vorige orgel) en het schotwerk onder het orgel (beide 17-de eeuws); een herenbank met snijwerk in rococostijl. De 6 gebrandschilderde ramen (1774) zijn vervaardigd door de Sneeker glazenier Ype Staak. Het huidige orgel is gebouwd in 1806 door de Leeuwarder orgelbouwer Lambertus van Dam.
Activiteit(en):
Geen activiteiten

Openingstijden:
Doet mee aan Tsjerkepaad 2024 gedurende de gehele periode van 13.30 tot 17.00 uur

Website:


Kerkgegevens
Kerknaam : Gertruduskerk
Straat : Buorren 6
Postcode : 9007 SC
Plaats : Idaerd
Regio : regio Midden

Terug naar overzicht
Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2024: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl