Dorpskerk


Deze kerk dateert uit 1804, gebouwd op de plaats van een middeleeuwse bouwvallige kerk, op initiatief van de families Van Lynden en Van Teijens. Hun wapens, evenals dat van Aebinga van Humalda, zijn te zien in de windwijzer op het dak van de kerk. In de kerk zijn banken van eerstgenoemde families tegen de noordmuur. De renaissance-preekstoel komt uit de vorige kerk evenals het doophek en een koperen kaarsenkroon. Het orgel (van Dam, 1856) is geschonken door baronesse Van Lynden van Borcharen ter nagedachtenis aan haar dochter Ypkjen Hillegonda. Op het kerkhof zijn nog enkele bijzondere grafstenen te zien van de grytmansfamilie Fockens uit de 17-de eeuw.
Activiteit(en):
Beetsterzwaag. rondleiding historisch kerkhof
Extra informatie:
In de kerk is het paneel ‘Van Lynden en de kerken’ te bekijken en een videopresentatie over de geschiedenis van de adellijke familie Van Lynden.

Openingstijden:
Doet mee aan Tsjerkepaad 2023.
Kerk open: 8 juli t/m 9 september van 13.30 - 17.00 uur.

Website:


Kerkgegevens
Kerknaam : Dorpskerk
Straat : van Lyndenlaan 5
Postcode : 9244 BV
Plaats : Beetsterzwaag
Regio : regio Zuidoost

Terug naar overzicht
Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2023: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl