Nieuws

Tsjerkepaad blikt terug op een succesvol seizoen


19-09-2022

Er is veel moois te zien in de kerken in Fryslân en dat trekt mensen uit het hele land die op zaterdagmiddag op Tsjerkepaad gaan, maar het is de ontmoeting in die kerken die centraal staat en voor verbinding zorgt. De honderden vrijwilligers die in de kerken zorgen voor het warme welkom en een praatje over de kerk ,,of over andere zaken die ons bezighouden” kunnen dan ook niet genoeg worden geprezen.

Dat zei voorzitter ds. Gerrit Groeneveld zaterdag 17 september in Hindeloopen, waar in de Grote Kerk de seizoensafsluiting was van Tsjerkepaad, de jaarlijkse zomerse openstelling van Friese Kerken. Hij blikte ,,met dankbaarheid” terug op een mooi en succesvol seizoen. De bijeenkomst werd opgeluisterd door het melodisch slagwerkensemble van CMV Oranje Bolsward. Bovendien waren er presentaties over de kerk door ds. Aafke Nicolai en over de scheepvaart, de klederdracht en gebruiken van Hindeloopen door Janny Zweed.

Groeneveld zelf ging met zijn vrouw ook weer meerdere zaterdagen op Tsjerkepaad, vertelde hij. Ze ervoeren het steeds weer als ,,erg bemoedigend” hoe hartelijk en gastvrij ze werden ontvangen. ,,Je voelt gewoon hoeveel plezier de vrijwilligers er zelf ook in hebben. Ze vinden het prachtig om hun kerk te laten zien maar ook om het gesprek aan te gaan. Dat is duidelijk een meerwaarde, voor veel mensen ook echt een reden om steeds opnieuw op Tsjerkepaad te gaan.”

Veel belangstelling

,,Hoeveel mensen er in de kerken zijn geweest is niet precies te zeggen, maar naar wat wij horen hebben de vrijwilligers over belangstelling zeker niet te klagen gehad”, legt Groeneveld uit in een toelichting op zijn korte toespraak. ,,Gemiddeld haalden ze allemaal wel de twintig bezoekers per zaterdag, al zijn er natuurlijk altijd kerken waar het stiller blijft. Uitschieters naar boven waren er ook. In de Grote Kerk in Dokkum werden meer dan tienduizend bezoekers ontvangen. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat ze daar ook vaker open waren dan alleen op zaterdagmiddag. Dat was ook in andere toeristische plaatsen wel het geval.”

Kerken die behalve de openstelling iets extra’s organiseerden – een boekenmarkt of een expositie bijvoorbeeld – merkten dat direct in de bezoekersaantallen. ,,Zulke nevenactiviteiten geven toch een extra impuls om te komen.”

De activiteiten die Tsjerkepaad zelf organiseerde trokken ook dit seizoen weer veel mensen. De opening bijvoorbeeld op 26 juni in de Rooms-katholieke kerk van Sneek ,,was erg fijn” en leverde meteen een nieuwe aanmelding op voor 2023. Ook de jaarlijkse orgelfietstoer met Organum Frisicum, het Kleasterrûntsje vanuit Dokkum en de gezamenlijke deelname aan de Kirchturmtour in Ost-Friesland in Duitsland vielen wederom erg in de smaak.

Tsjerkepaad had dit jaar als thema ‘Kerk voor jong en oud’. ,,Of dat meer jongeren dan anders heeft getrokken kan ik nog niet overzien. De speciale middag voor jongeren en gezinnen met kinderen, die we op zaterdag 27 augustus hadden in samenwerking met Stichting Alde Fryske Tsjerken en stadsklooster Jabixhûs, trok vooral betrokken en wat ouderen, hoewel we gelukkig wel een paar jongeren konden begroeten. Toch willen we hier van harte mee doorgaan. We blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om jongeren en kinderen te laten delen in ons erfgoed.”


Stimuleren om meer open te gaan

,,En wat we ook meer gaan doen is onderzoeken hoe de kerken gestimuleerd kunnen worden om nog verder open te gaan, door de week, door het gebouw te delen met anderen. Dat is omdat we geloven dat er nog veel mogelijkheden open liggen. Het is mijn overtuiging dat open kerken de kerken van de toekomst zijn. Door die openstelling kunnen ze ook voor mensen van buiten de eigen gemeente of parochie van betekenis worden – ook voor komende generaties.”
 

Terug naar overzicht

Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2024: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl