Activiteiten in kerken  (A t/m C)

Aalsum, Sint Catharinakerk.

Expositie van heiligenbeelden en quilts van mevrouw Henny Jilderda.

Akkrum, Terptsjerke.

Tentoonstelling van tien schilders uit het dorp.

Aldeboarn, Doelhôftsjerke

Expositie. Wolschilderijen van Loes Bangma met uitleg.
-30 augustus, 16.30 - 17.15 uur: mini orgelconcert door Gert Gatsma. 

Aldtsjerk, Pauluskerk.

Expositie: foto's met overdenkingen van ds. Hille Vlasman. (Ook in Readtsjerk)

Arum, Lambertuskerk.

Expositie: o.a. schilderijen van de Arumer kunstenaars Louis Hagen en Sijka Rispens en nog 5 dorpsbewoners. Tevens graftrommels te zien.
7 september: van 15.00 - 16.00 uur. Orgelconcert door Ernst Walstra, één van de vaste organisten van deze pkn gemeente.

Augustinusga, Augustinikerk.

Tentoonstellingen: 'Oude ansichten van Augustinusga' en 'Kunst van het schrijven aan de hand van oude archiefstukken'.

Balk, Breahûs.

Expositie: kunst van de Kunstgroep Gaasterland.

Beetsterzwaag, Dorpskerk

-31 augustus, 15.00 uur. Lezing over graftrommels door mevrouw Pieke van Doorn uit Veenhuizen.
-14 september, 16.00 uur. Muzikale afsluiting met Willem Zijlstra (orgel/piano) en Clara Vogt (klarinet).

Berltsum, Koepelkerk.

Expositie: Nieuwe kunst in oude kerken. (Ook in Wier). Exposant in Berltsum: fotografie van beeldend kunstenaar Han Reeder.

Bitgum, Martinuskerk.

Expositie. Kleinkunst, Selskip Tetman de Vries. Standbeeld van Tetman de Vries. Maquette van Groot ter Horne of Martenastate.

Bitgummole, kerk.

Expositie. schilderijen van Henk Blekkenhorst voorheen wonende in Ingelum

Blessum, Mariakerk.

Expositie van natuurfoto's van de heer K v.d. Hoek uit Blessum  

Blija, Mariakerk.

-Expositie. Werken van Nynke Runia uit Blija geinspireerd door het interieur van de kerk. 
-Vlasroute in juli en augustus. Zie ook www.vlasroute.nl  .

Boazum, Maartenskerk.

Expositie. schilderijen van oud Boazumer/schilder Ate de Vries. En een schoolfoto tentoonstelling uit de collectie van Frans Tolsma. 

Boksum, Sint Margryttsjerke.

Kerk is beschikbaar als refugio, eenvoudige plek voor bezinning

Bolsward, Martinikerk.

Boekenmarkt en  geregeld orgelmuziek

Britsum, Johanneskerk.

Expositie: Quilts van Suzanne ter Berg-Bosma t/m 8 september op zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur. Thema: 'Lijnenspel'.
18 augustus. Orgeltoer in Britsum, Jelsum en Koarnjum met uitleg en bespeling  door The Jellema.

Buitenpost, Doopsgezinde kerk.

Expositie van Wolvilt wandkleden gemaakt door J Venema-Mulder en B Boscula-Venema.

Burgum, Kruiskerk.

Expositie van schilderijen van Pieter Dijkstra uit Burgum.

Burgwerd, Johanneskerk.

Expositie. schilderijen van de plaatselijke schildersclub.

Terug kerken A t/m C

 

Credits: Powered by Henna4design.nl