Geannuleerde activiteiten in 2020 in kerken  (A t/m C)

Aalsum.Sint Catharinakerk.

Expositie. schilderijen van Jan Kooistra uit Dokkum met bijbelse voorstellingen, alsmede de geschiedenis van de kerk van de vroege middeleeuwen tot heden.

Aldtsjerk. Paulustsherke.

Expositie van 2 dorpsgenoten. Schilderijen, acryl op doek en 'meer' van Hinke Roodvoets en Rinus Roodvoets met objecten van hout, ijzer of glas.

Bears. Mariakerk.

Het verhaal van de kerk vertellen zowel symboliek als de geschiedenis

Beetsterzwaag. dorpskerk.

15 augustus: rondleiding op het kerkhof; 12 september, orgelmuziek van 15.30 - 16.00 uur. 
Uitstalling: kinderbijbels van de plaatselijke predikant

Berltsum. Doopsgezinde kerk.

Tentoonstelling van Martelaren Spiegels ( Tieleman van Bragt)

Blauwhuis. Sint Vitustsjerke.

Tentoonstelling. '40-'45 Correspondentie over evacués en gastgezinnen met Blauhústers. Verhalen in de periode 2010 - 2020 van het 4-mei comité

Boazum. Martenstsjerke.

Tentoonstelling van Liturgische doeken met verzoek om inspiratie van bezoekers.

Bolsward. Doopsgezinde kerk.

Vertellen over de geschiedenis van de Doopsgezinden in Bolsward met een persoonlijk verhaal

Britsum. Johanneskerk.

Exposities. van 4 juli t/m 15 augustus. Foto expositie van Ronald Rozema uit Britsum.  Van 15 augustus t/m 13 september. Schilderijen expositie van Greetje Mulder-Kok uit Britsum. 

Buitenpost. Doopsgezinde kerk.

Tentoonstelling van schilderijen, beelden en woonaccessoires van Betty v.d. Woude

Burgum.Kruiskerk.

Expositie. Elske Kampen met collages en gedichten

 

Terug kerken A t/m C

 

Credits: Powered by Henna4design.nl