Activiteiten van deelnemende Friese kerken in 2018. (ook buiten het seizoen kunt u activiteiten aanmelden)

 

Culturele Hoofdstad 2018.

In het kader van CH2018 worden in kerken die meedoen aan Tsjerkepaad ook extra activiteiten gerealiseerd. Wenst een kerk zijn activiteit geplaatst zien op de site van CH2018 dan kan uw contactpersoon contact opnemen van de webbeheerder van Tsjerkepaad. Onder Downloads staan activiteiten die in dit kader zijn aangedragen.

Pylgertochten.

De volgende pylgertocht staat gepland:
12 mei  vanuit Sneek (Martinikerk)
Verslagen van gehouden tochten en informatie over '10 jaar Pylgertochten' vindt u bij Downloads 

Kleasterrûntsjes.

Dit jaar worden weer kleasterrûntsjes gehouden. Dit zijn wandelroutes langs kerken en plaatsen waar kloosters stonden of nog staan. Ook buiten de Tsjerkepaadperiode is het mogelijk deze routes te wandelen.
De volgende rûntsjes in 2018 zijn gepland:
-21 juli, 9.30 uur vanuit Pingjum
- 4 augustus, 9.30 uur vanuit  Rinsumageest
-11 augustus, 9.00 uur vanuit Ihlow (Ost-Duitsland)
Voor opgave en meer informatie kunt u contact opnemen met Tryntsje de Boer.
Haar e-mailadres is : tri.boer@planet.nl 

De routes die in 2017 zijn gehouden staan op de site onder Downloads.

Activiteiten aangeboden door Tsjerkepaad

 7 juli, 9.30 uur. Fietstocht vanuit Easterlittens en kuiertocht vanuit Easterein.
14 julli, 16.30 uur. Voorstelling 'Jezus' door Gooisen Eenling en Adri Terlouw in de Sint Vituskerk in Wyns.
28 juli, 13.30 uur. Muziekfietstoer vanuit Aldeboarn naar Langezwaag.
18 augustus, 9.30 vanuit Leons. Kuier- en fietstocht langs Kerken en Kunst. 
 1 september, 9.30 uur. De Kirchturmtour vanuit Jennelt (bij Emden) in Ost Friesland, Duitsland. 
Meer informatie bij  "Downloads' document 'Fiets-en kuiertochten 2018' 

Fietsroute Grou-Sneeker Trekvaart-Grou.

Onder Downloads is deze  fietsroute opgenomen van de Friese Fietsersbond. 

         Fiets- en wandelroutes.

Onder Downloads is meer informatie over fiets- en wandelroute vermeld. Zoals vanuit Aldeboarn, Dokkum, Ferwert, Gorredijk. Grou, Hallum, Katlijk, Lekkum, Nieuwehorne, Sint Nicolaasga en Workum.

         Bernetsjerkepaad 2018.

De vragenlijst en een brief voor alle basisscholen staan onder "Downloads".

-   -    -     -     -     -     -     -     -      -      -      -      -      -       -      -      -       -      -      -
Wilt u een activiteit van uw kerk meer bekendheid geven?  U kunt deze ook aanmelden bij: http://www.beleeffriesland.nl/evenementen/aanmelden.
 
Algemeen centraal staat bij Tsjerkepaad de gastvrijheid: bezoekers laten genieten van de kerk en omgeving en hen gelegenheid geven tot rust, bezinning en/of ontmoeting. Dit wordt als volgt vorm gegeven:

- de kerk kan bezichtigd worden
- er wordt een toelichting gegeven
- een bezoek aan de begraafplaats is mogelijk
- het orgel kan bespeeld worden
- er treden soms zangkoren en muzikanten op
- ruimte voor rust en bezinning. Een aantal Bezinningsteksten kunt u vinden bij "Downloads"
- er worden wel gedichten voorgelezen
- er zijn exposities van schilderijen, liturgische gewaden, quilts, etc.
- symbolische bloemstukken worden gemaakt
- er zijn fiets- of wandelroutes uitgezet
- er is in veel kerken koffie, thee of frisdrank verkrijgbaar.

Uw activiteit:
Wilt u uzelf beschikbaar stellen voor een activiteit dan willen wij deze op onze site zetten. Een kerk of andere commissie heeft dan de mogelijkheid u te benaderen. Bij Downloads onder "AANBOD ACTIVITEIT " hebben de gegevens van de betreffenden vermeld.

 

 

Credits: Powered by Henna4design.nl