Activiteiten van deelnemende Friese kerken in 2020. (ook buiten het seizoen kunt u activiteiten aanmelden).

Al deze activiteiten zijn geannuleerd i.v.m. de corona crisis. 

 

Kunstroute in Gaasterland

In Gaasterland is één Kunstroutes uitgezet.
Dit jaar loopt de route van Sloten via Balk naar Harich en weer terug. Tijdens deze tocht van circa 12 kilometer maakt u kennis met werk van professionele hedendaagse kunstenaarsen fotografen: Saskia Wagenvoort (Grote Kerk, Sloten), Yt Osinga (St. Ludgeruskerk,Balk), Hans Hofman (Hervormde Kerk It Breahûs, Balk), Margreet Boonstra (Doopsgezinde Kerk, Balk), en Maartje Roos (Protestantse Kerk, Harich).
Kunst in Kerken is een initiatief van Keunstwurk en is gerealiseerd door een samenwerkingmet culturele initiatiefnemers van de deelnemende kerken en Stichting Kunstkring Gaasterland.
Een uitgebreide folder is zichtbaar bij “Routes” ‘in Gaasterland', folder’

Kunstroute in Noord West Friesland

In Noord West Friesland zijn twee Kunstroutes langs kerken uitgezet die men per fiets of wandelend kan bezoeken.
Op de westelijke route (circa 14 km) bezoekt u de kerken in Sexbierum (Sixtuskerk), Pietersbierum (Petruskerk) en Dongjum (Donatuskerk)
Op de oostelijke route (circa 25 km) bezoekt u de kerken in Berltsum (Koepelkerk), Menaam (PKN-kerk), Dronryp (Salviuskerk), Skingen (Stevenskerk), Slappeterp (Dionysiuskerk), Ried (Walburgakerk) en Wier (Ioannis Theatertsjerke).
Een uitgebreide folder is zichtbaar bij “Routes” ‘in Noord West Friesland, folder’

  

         Fiets- en wandelroutes.

Onder 'Routes' is meer informatie over fiets- en wandelroute vermeld. Zoals vanuit Aldeboarn, Dokkum, Ferwert, Gorredijk. Grou, Hallum, Katlijk, Lekkum, Nieuwehorne, Sint Nicolaasga en Workum.

         Pylgertochten.

De startlocaties worden t.z.t. aan de regelmatige bezoekers via de mail bekend gemaakt en wordt dan ook op deze site vermeld.

         Kleasterrûntsjes.

Door de stichting Tsjerkepaad weer kleasterrûntsjes gehouden. Dit zijn wandelroutes langs kerken en plaatsen waar kloosters stonden of nog staan. Ook buiten de Tsjerkepaadperiode is het mogelijk deze routes te wandelen. Diverse fiets-en wandelroutes  kunt u vinden bij 'Routes '.
Meer informatie is vermeld bij 'Kloosters '.

         Santiago aan het Wad.

Het projectpan werkt aan de uitvoering van meerdere speerpunten.Meer informatie op hun site: santiago aan het wad
Bij 'Documenten' onder 'Refugio"  zit een document met overnachtingsadressen voor pelgrims in Friesland.
Een film hierover gemaakt door Anton Stoelwinder kunt u zien op Youtube via deze Link

         Fietsroute Grou-Sneeker Trekvaart-Grou.

Onder 'Routes' is deze  fietsroute opgenomen van de Friese Fietsersbond. 

         Fiets- en wandelroutes.

Onder 'Routes' is meer informatie over fiets- en wandelroute vermeld. Zoals vanuit Aldeboarn, Dokkum, Ferwert, Gorredijk. Grou, Hallum, Katlijk, Lekkum, Nieuwehorne, Sint Nicolaasga en Workum.

         Bernetsjerkepaad 2020.

De vragenlijst en een brief voor alle basisscholen staan onder 'Documenten'

-   -    -     -     -     -     -     -     -      -      -      -      -      -       -      -      -       -      -      -
Wilt u een activiteit van uw kerk meer bekendheid geven?  U kunt deze ook aanmelden bij: http://www.beleeffriesland.nl/evenementen/aanmelden.
 
Algemeen centraal staat bij Tsjerkepaad de gastvrijheid: bezoekers laten genieten van de kerk en omgeving en hen gelegenheid geven tot rust, bezinning en/of ontmoeting. Dit wordt als volgt vorm gegeven:

- de kerk kan bezichtigd worden
- er wordt een toelichting gegeven
- een bezoek aan de begraafplaats is mogelijk
- het orgel kan bespeeld worden
- er treden soms zangkoren en muzikanten op
- ruimte voor rust en bezinning. Een aantal Bezinningsteksten kunt u vinden bij 'Documenten'.
- er worden wel gedichten voorgelezen
- er zijn exposities van schilderijen, liturgische gewaden, quilts, etc.
- symbolische bloemstukken worden gemaakt
- er zijn fiets- of wandelroutes uitgezet
- er is in veel kerken koffie, thee of frisdrank verkrijgbaar.

 

 

Credits: Powered by Henna4design.nl