Activiteiten van deelnemende Friese kerken in 2017. (ook buiten het seizoen kunt u activiteiten aanmelden)

 

Culturele Hoofdstad 2018.

In het kader van CH2018 worden in kerken die meedoen aan Tsjerkepaad ook extra activiteiten gerealiseerd. Wenst een kerk zijn activiteit geplaatst zien op de site van CH2018 dan kan uw contactpersoon contact opnemen van de webbeheerder van Tsjerkepaad.

Pylgertochten.

De volgende pylgertochten staan gepland:
6 januari 2018 vanuit Exmorra.
3 februari vanuit ?
3 maart vanuit Heerenvven.
7 april vanuit Kollum.
4 of 11 mei  vanuit  ?
Verslagen van gehouden tochten en informatie over '10 jaar Pylgertochten' vindt u bij Downloads 

Kleasterrûntsjes.

Dit jaar zijn  weer kleasterrûntsjes gehouden. Dit zijn wandelroutes langs kerken en plaatsen waar kloosters stonden of nog staan. Ook buiten de Tsjerkepaadperiode is het mogelijk deze routes te wandelen. De routes die in 2017 zijn gehouden staan op de site onder Downloads.

De kleasterrûntsje die in een vorig jaar zijn gehouden kunt u ook individueel wandelen en/of fietsen. Deze routes zijn zichtbaar bij Downloads.

Wandelroutes.

Bonifatius Wandelroute. Route beschrijving zie bij Downloads.

Fietsroute Grou-Sneeker Trekvaart-Grou.

Onder Downloads is deze  fietsroute opgenomen van de Friese Fietsersbond. 

         Fiets- en wandelroutes.

Onder Downloads is meer informatie over fiets- en wandelroute vermeld. Zoals vanuit Aldeboarn, Dokkum, Ferwert, Gorredijk. Grou, Hallum, Katlijk, Lekkum, Nieuwehorne, Sint Nicolaasga en Workum.

         Bernetsjerkepaad 2017.

De vragenlijst en een brief voor alle basisscholen staan onder "Downloads".

-   -    -     -     -     -     -     -     -      -      -      -      -      -       -      -      -       -      -      -
Wilt u een activiteit van uw kerk meer bekendheid geven?  U kunt deze ook aanmelden bij: http://www.beleeffriesland.nl/evenementen/aanmelden.
 
Algemeen centraal staat bij Tsjerkepaad de gastvrijheid: bezoekers laten genieten van de kerk en omgeving en hen gelegenheid geven tot rust, bezinning en/of ontmoeting. Dit wordt als volgt vorm gegeven:

- de kerk kan bezichtigd worden
- er wordt een toelichting gegeven
- een bezoek aan de begraafplaats is mogelijk
- het orgel kan bespeeld worden
- er treden soms zangkoren en muzikanten op
- ruimte voor rust en bezinning. Een aantal Bezinningsteksten kunt u vinden bij "Downloads"
- er worden wel gedichten voorgelezen
- er zijn exposities van schilderijen, liturgische gewaden, quilts, etc.
- symbolische bloemstukken worden gemaakt
- er zijn fiets- of wandelroutes uitgezet
- er is in veel kerken koffie, thee of frisdrank verkrijgbaar.

 

 

Credits: Powered by Henna4design.nl