Activiteiten van deelnemende Friese kerken in 2017. (ook buiten het seizoen kunt u activiteiten aanmelden)

 

Kleasterrûntsjes.

Dit jaar worden weer kleasterrûntsjes gehouden. Dit zijn wandelroutes langs kerken en plaatsen waar kloosters stonden of nog staan. Ook buiten de Tsjerkepaadperiode is het mogelijk deze routes te wandelen. Vanuit de volgende plaatsen zijn de routes vermeld onder Downloads.: Aldeboarn, Dokkum, Ferwert, Lekkum, Sint Nicolaasga en Workum.

De geplande rûntsjes zijn: 15 juli vanuit Leeuwarden; 19 augustus vanuit Gerkesklooster; 26 augustus vanuit Metslawier en 9 september vanuit Bolsward. 
Opgave via e-mailadres: kleasterpaad@gmail.com

Pylgertochten

De eerstvolgende tocht is op: 7 oktober vanuit de omgeving van Zorgvlied. 
Verslagen van gehouden tochten en informatie over '10 jaar Pylgertochten' vindt u bij Downloads 

Fiets- Wandeltocht

Op 8 juli vanaf 9.30 uur een fiets- en wandeltocht vanuit de kerk De Alde Wite in Dronrijp. Gasten uit Ost-duitsland doen ook mee. De tochten beginnen met een korte vesper. Inleg: € 9,- Het gehele programma staat bij Downloads.

Wandelroutes.

Bonifatius Wandelroute. Route beschrijving zie bij Downloads.

Fietsroute Grou - Sneeker Trekvaart - Grou.

Onder Downloads is deze  fietsroute opgenomen van de Friese Fietsersbond 

Fiets- en wandelroutes.

Onder Downloads is meer informatie over fiets- en wandelroute vermeld. Zoals vanuit Aldeboarn, Dokkum, Ferwert, Gorredijk. Grou, Katlijk, Lekkum, Nieuwehorne en Sint Nicolaasga.

Bernetsjerkepaad 2017

De vragenlijst en een brief voor alle basisscholen staan onder "Downloads".

-   -    -     -     -     -     -     -     -      -      -      -      -      -       -      -      -       -      -      -
Wilt u een activiteit van uw kerk meer bekendheid geven?  U kunt deze ook aanmelden bij: http://www.beleeffriesland.nl/evenementen/aanmelden.
 
Algemeen centraal staat bij Tsjerkepaad de gastvrijheid: bezoekers laten genieten van de kerk en omgeving en hen gelegenheid geven tot rust, bezinning en/of ontmoeting. Dit wordt als volgt vorm gegeven:

- de kerk kan bezichtigd worden
- er wordt een toelichting gegeven
- een bezoek aan de begraafplaats is mogelijk
- het orgel kan bespeeld worden
- er treden soms zangkoren en muzikanten op
- ruimte voor rust en bezinning. Een aantal Bezinningsteksten kunt u vinden bij "Downloads"
- er worden wel gedichten voorgelezen
- er zijn exposities van schilderijen, liturgische gewaden, quilts, etc.
- symbolische bloemstukken worden gemaakt
- er zijn fiets- of wandelroutes uitgezet
- er is in veel kerken koffie, thee of frisdrank verkrijgbaar.

 

 

Credits: Powered by Henna4design.nl