Activiteiten van deelnemende Friese kerken in 2017. (ook buiten het seizoen kunt u activiteiten aanmelden)

 

        Kleasterrûntsjes.

Dit jaar worden weer kleasterrûntsjes gehouden. Dit zijn wandelroutes langs kerken en plaatsen waar kloosters stonden of nog staan. Ook buiten de Tsjerkepaadperiode is het mogelijk deze routes te wandelen. De routes die in 2017 zijn worden een week voor het rûntsje is, op de site gezet onder Downloads.

De rûntsjes in 2017 zijn op:26 augustus vanuit Metslawier en 9 september vanuit Bolsward. 
Opgave via e-mailadres: kleasterpaad@gmail.com

De kleasterrûntsje die in een vorig jaar zijn gehouden kunt u ook individueel wandelen en/of fietsen. Deze routes zijn zichtbaar bij Downloads.

Klein orgelpad op 26 augustus

langs de orgels van de Doopsgezinde kerk en de Doarpstsjerke van Surhuisterveen.
16.15 - 16.30 uur in de Doopsgezinde kerk.
16.45 - 17.00 uur in de Doarpstsjerke. 

Fietstocht op 2 september in Ost Friesland.

Deze fietstocht in samenwerking met Tjserkepaad begint in Jennelt. De tocht is totaal 65 km lang. Men kan langs 19 dorpen en 23 kerken gaan. Bij 'Downloads' is alle informatie te vinden. Opgeven voor 30 augustus via:  jjvdmeer@hetnet.nl

Orgelfietstour op 2 september.

De orgelfietstour georganiseerd ter gelegenheid van het 150 jarig jubileum, van het Hardofforgel, start dit jaar op 2 september vanaf 13.30 uur vanuit de Mariakerk in Winsum met een concert van Simon Bouma samen met van het korps Oranje uit Spannum. Om 14.30 uur bespeelt Simon Bouma het orgel in Huns met fluitiste Anke van Stralen. Om 15.30 uur in Easterlittens zingt de cantorij olv. Simon Bouma met korps Oranje. Daarna is de feestelijke afsluiting met een hapje en een drankje in het kader van jubileum van het Hardorff-orgel (150 jaar).
De deelname is gratis. collecte bij de uitgang.

Kunstroute in Noord-West Friesland.

Inspirerende Kunsten in Kerken Route 2017 langs acht kerken in Noord-West Friesland. De deelnemende kerken zijn in Berltsum, Wier, Minnertsga, Ried, Dongjum, Oosterbierum, Pietersbierum en Wijnaldum. De gehele route en meer informatie is te vinden bij Downloads.

         Pylgertochten.

De eerstvolgende tocht is op: 7 oktober vanuit de omgeving van Zorgvlied. 
Verslagen van gehouden tochten en informatie over '10 jaar Pylgertochten' vindt u bij Downloads 

         Wandelroutes.

Bonifatius Wandelroute. Route beschrijving zie bij Downloads.

Fietsroute Grou-Sneeker Trekvaart-Grou.

Onder Downloads is deze  fietsroute opgenomen van de Friese Fietsersbond. 

         Fiets- en wandelroutes.

Onder Downloads is meer informatie over fiets- en wandelroute vermeld. Zoals vanuit Aldeboarn, Dokkum, Ferwert, Gorredijk. Grou, Hallum, Katlijk, Lekkum, Nieuwehorne, Sint Nicolaasga en Workum.

         Bernetsjerkepaad 2017.

De vragenlijst en een brief voor alle basisscholen staan onder "Downloads".

-   -    -     -     -     -     -     -     -      -      -      -      -      -       -      -      -       -      -      -
Wilt u een activiteit van uw kerk meer bekendheid geven?  U kunt deze ook aanmelden bij: http://www.beleeffriesland.nl/evenementen/aanmelden.
 
Algemeen centraal staat bij Tsjerkepaad de gastvrijheid: bezoekers laten genieten van de kerk en omgeving en hen gelegenheid geven tot rust, bezinning en/of ontmoeting. Dit wordt als volgt vorm gegeven:

- de kerk kan bezichtigd worden
- er wordt een toelichting gegeven
- een bezoek aan de begraafplaats is mogelijk
- het orgel kan bespeeld worden
- er treden soms zangkoren en muzikanten op
- ruimte voor rust en bezinning. Een aantal Bezinningsteksten kunt u vinden bij "Downloads"
- er worden wel gedichten voorgelezen
- er zijn exposities van schilderijen, liturgische gewaden, quilts, etc.
- symbolische bloemstukken worden gemaakt
- er zijn fiets- of wandelroutes uitgezet
- er is in veel kerken koffie, thee of frisdrank verkrijgbaar.

 

 

Credits: Powered by Henna4design.nl