Activiteiten van deelnemende Friese kerken in 2019. (ook buiten het seizoen kunt u activiteiten aanmelden)

 


Fiets– en kuiertocht vanuit Marrum ( 6 juli)

Op zaterdag 6 juli  kunt u, samen met gasten uit Ost–Friesland, een fiets – of kuiertocht maken langs een aantal prachtige kerken in het weidse open terpenlandschap van Noord - Friesland. De dag start om 9.30 uur met een ontvangst en een ochtendgebed in de kerk van Marrum. De wandelaars maken vervolgens een wandeling van zo’n 16 kilometer via Hegebeintum, Ferwerd en Westernijkerk terug naar Marrum . De fietsers maken via Ferwerd, Hegebeintum, Blija, Holwerd, Waaxens, Brantgum, Borwird, Raard, Lichtaard, Ginnum en Wanswerd een rondje van 35,5 km terug naar Marrum. We sluiten de dag zo rond 16.30 af met een vesper in Marrum.  Halverwege de tochten is er een lunchpauze. Graag zelf een lunchpakket meenemen. Voor soep en een drankje wordt gezorgd. Kosten € 10,-- per persoon. Max aantal deelnemers 50 per tocht. Opgave bij Jan van der Meer: jjvdmeer@hetnet.nl; tel. 0513-431817 of 0651-276003 (tot 4 juli). 


 Dedgum, 13 juli, activiteit met Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Dit jaar hebben onze beide Stichtingen gekozen voor het thema ‘Kerk en kunst’. Wij nodigen iedereen uit voor ons gezamenlijk programma op zaterdag 13 juli in de geheel vernieuwde kerk van Dedgum. De kerk is vanaf 13.30 uur open. Om 15.00 uur begint het programma met bijdragen van Bert Looper (directeur van Tresoar) over ‘kerk en kunst’ en Jannie Brandsma (muziek en zang). Gerko Last zal vertellen over de restauratie en vernieuwing van het kerkgebouw. De toegang is gratis. Van harte welkom. 

Orgelfietstoer i.s.m. Stichting Organum Frisicum ( 27 juli).

Op zaterdag 27 juli is er een orgelfietstocht georganiseerd door Stichting Tsjerkepaad en Stichting Organum Frisicum. Deze kan per fiets worden afgelegd, maar eventueel ook met een ander vervoermiddel. Er worden drie kerken en dus ook drie orgels bezocht. De start met het eerste concert is om 13.30 uur in de Mariakerk van Bears. Vanaf 13.00 uur is de kerk open. Het vervolg is om 14.45 uur in de Johanneskerk van Weidum. De orgeltocht eindigt in de Redbadtsjerke van Jorwert. Het concert begint daar om 16.00 uur. Musici tijdens de orgelfietstocht zijn Alina Rozeboom, sopraan en Peter van der Zwaag, orgel. Meer informatie staat op www.organumfrisicum.frl . Deelname is gratis, wel een collecte.

Kirchturm-tour (fietstocht in Ost-Friesland).


Fietstocht op 7 september langs kerken in Ost-Friesland in de regio Krummhörn ten noorden van Emden.
Deze tocht is 65 km en voert langs een 20-tal prachtige kerken. Het is ook mogelijk om een gedeelte van de route te volgen, indien men de tijd wil nemen om de kerken aandachtig te bezichtigen.
De start voor ons als gasten uit het Nederlandse Fryslân is om 9.30 uur bij de kerk in Jennelt. Indicatie afstand: Joure – Jennelt is 180 km.
Meer informatie is te vinden op www.tsjerkepaad.nl en op www.greetsiel.de/veranstaltungen/krummhoerner-kirchturm-tour
Opgave bij Jan van der Meer, e-mail jjvdmeer@hetnet.nl , tel 0513 431817 of 0651-276003 (tot 5 september).

  

         Fiets- en wandelroutes.

Onder 'Routes' is meer informatie over fiets- en wandelroute vermeld. Zoals vanuit Aldeboarn, Dokkum, Ferwert, Gorredijk. Grou, Hallum, Katlijk, Lekkum, Nieuwehorne, Sint Nicolaasga en Workum.

         Pylgertochten.

De volgende, door de stichting Tsjerkepaad, georganiseerde pylgertochten staan gepland:
5 oktober, 9 november en 7 december.
De startlocaties worden tzt aan de regelmatige bezoekers via de mail bekend gemaakt en wordt dan ook op deze site vermeld.

         Kleasterrûntsjes.

Door de stichting Tsjerkepaad weer kleasterrûntsjes gehouden. Dit zijn wandelroutes langs kerken en plaatsen waar kloosters stonden of nog staan. Ook buiten de Tsjerkepaadperiode is het mogelijk deze routes te wandelen. Diverse fiets-en wandelroutes  kunt u vinden bij 'Routes '.
Het eerstvolgende rûntsje is op 31 augustus vanuit Ee- Engwierum. Meer informatie is vermeld bij 'Kloosters '.


Andere activiteiten van de stichting Tsjerkepaad.

De Kirchturmtour vanuit Jennelt (bij Emden) in Ost Friesland, Duitsland is dit jaar op 7 september. 

         Santiago aan het Wad.

Het projectpan werkt aan de uitvoering van meerdere speerpunten. Doel is om in 2018 pelgrimeren in Fryslân onder de aandacht van een breder publiek te brengen en iets toe te voegen wat door vrijwilligers de afgelopen 20 jaar is ontwikkeld. Meer informatie op hun site: santiago aan het wad
Bij 'Documenten' onder 'Refugio"  zit een document met overnachtingsadressen voor pelgrims in Friesland.
Een film hierover gemaakt door Anton Stoelwinder kunt u zien op Youtube via deze Link

         Fietsroute Grou-Sneeker Trekvaart-Grou.

Onder 'Routes' is deze  fietsroute opgenomen van de Friese Fietsersbond. 

         Fiets- en wandelroutes.

Onder 'Routes' is meer informatie over fiets- en wandelroute vermeld. Zoals vanuit Aldeboarn, Dokkum, Ferwert, Gorredijk. Grou, Hallum, Katlijk, Lekkum, Nieuwehorne, Sint Nicolaasga en Workum.

         Bernetsjerkepaad 2019.

De vragenlijst en een brief voor alle basisscholen staan onder 'Documenten'

-   -    -     -     -     -     -     -     -      -      -      -      -      -       -      -      -       -      -      -
Wilt u een activiteit van uw kerk meer bekendheid geven?  U kunt deze ook aanmelden bij: http://www.beleeffriesland.nl/evenementen/aanmelden.
 
Algemeen centraal staat bij Tsjerkepaad de gastvrijheid: bezoekers laten genieten van de kerk en omgeving en hen gelegenheid geven tot rust, bezinning en/of ontmoeting. Dit wordt als volgt vorm gegeven:

- de kerk kan bezichtigd worden
- er wordt een toelichting gegeven
- een bezoek aan de begraafplaats is mogelijk
- het orgel kan bespeeld worden
- er treden soms zangkoren en muzikanten op
- ruimte voor rust en bezinning. Een aantal Bezinningsteksten kunt u vinden bij 'Documenten'.
- er worden wel gedichten voorgelezen
- er zijn exposities van schilderijen, liturgische gewaden, quilts, etc.
- symbolische bloemstukken worden gemaakt
- er zijn fiets- of wandelroutes uitgezet
- er is in veel kerken koffie, thee of frisdrank verkrijgbaar.

 

 

Credits: Powered by Henna4design.nl