Agenda van Activiteiten in 2017 gedurende tsjerkepaadperiode:

Exposities:
-in Achlum: schilderijen van Sietse Wiersma
-in Akkrum: schildersgroep 'De IJzeren Man'.
-in Blija: glas in lood van Douwe van der Weij
-in Buitenpost:schilderes Christa Rosier over de Psalmen
-in Burgwerd: schilderijen tentoonstelling
-in De Knipe:  gedichten, foto's, tekeningen van Benny Holtrop en Hennie Nijdam
-in Dokkum (Bonifatiuskerk):  schilderijen van Jan Kooistra.Thema: 'Verwondering'
-in Dokkum (Grote kerk) schilderijen van Peter Papenborg
-in Dokkum, (Ver. Chr. Gem): foto's van de 12 ramen van Marc Chagall
-in Drachten (DG kerk): schilderijen van Wietske Jelierse-van der Heide. Thema: 'vluchtelingen'
-in Drachten (Grote kerk) litho's van Salvator Dali
-in Folsgare: schilderijen van Theo Jaarsma
-in Hantumhuizen: iconen.
-in Haskerdiken: schilderijen van Aafke Terlaak-Haitsma
-in Heerenveen, RK kerk: kerststallen
-in it Heidenskip: doopjurken
-in Hichtum: beelden van Ant van den  Burg
-in Idaerd schilderijen en tekeningen van Minne Velstra.
-in Iens (Edens) olieverfschilderijen van Japke Mulder-Postma
-in Idsegahuizum:  Noordmansprojekt
-in Itens: ikonen
-in Jelsum: geschiedenisverhalen op fanelborden.
-in Langezwaag: schilderijen van Marten Postma
-in Leeuwarden: (Doopsgezinde kerk): fototenstoonstelling
-in Leeuwarden: (Dorpskerk). beeldend kunstenaar Henk Krist
-in Leeuwarden: (Evangelisch Lutherse kerk). Over de restauratie van de kerk
-in Lemmer pkn kerk: diverse optredens gedurende de gehele periode
-in Lippenhuizen: kunstwerken (hout, metaal, tekeningen) van W van der Sluis.
-in Lytsewierrum kunstroute (Paradepaadje) van beelden en schilderijen van amateurs op 1, 2 en 3 september
-in Metslawier: schilderijen en aquarellen van Wilma Lanser en Sjoerd Jousma 
-in Nieuweschoot: van beelden en schilderijen van amateurs
-in Nijland: permenente historische expositie 
-in Noordwolde:  werken van Johannes Mulders (1899 - 1989)
-in  Olterterp: thema nog niet bekend. Entree: € 1,-
-in Oosterbierum: zeegezichten van Gerda Hulsinga
-in Oosterwolde: over trouwen
-in Oppenhuizen: kunstwerken van drijfhout
-in Raerd (SWF): schilderijen van Ulke Siesling
-in Readtsjerk: foto's van Elsa Maria van der Leest (juli) en in augustus over Franciscus
en van Eldsa van der Leest ( in augustus en september)
-in Reduzum: miniatuur auto's van Jan Velstra
-in Rottevalle: foto's van 1941 en nu
-in Scherpenzeel: quilten
-in Skingen: foto's van Wiep Kingma
-in Sneek (DG kerk):schilderijen van Michiel Galema
-in Surhuisterveen. Thema: Oud-Surhuisterveen
-in Ureterp: foto's van mens en dier van Hans Reitsma
-in Woudsend: (de Karmel) : houtsculpturen vanaf 3 juni
-in Woudsend (Sint Michaëlkerk) over Titus Brandsma vanaf 22 april 

andere activiteiten en data

-27 mei t/m 2 september. Sint Nicolaasga, RK kerk. Tentoonstelling over de protestantse Luther. Op alle zaterdagen en op de woensdagmiddagen in juli en augustus.
- 2 september in Dearsum. orgelconerten.
-2 september, 13.00 uur. Easterliittens: orgel/fietstocht langs de kerken van Winsum, Húns en Easterlittens. Organist: Simon Bouma uit Harlingen.
-9 september, in Pingjum: klederdracht van Zwitserse Mennonieten
-9 september, 10.00 - 17.00 uur. Woudsend, De Karmel: Muziekfestival "monumenten, muziek en meer....."

 

Credits: Powered by Henna4design.nl