Stichting Tsjerkepaad/Kerngroep.

Sinds mei 2004 wordt in Friesland Tsjerkepaad georganiseerd door de Stichting Tsjerkepaad.Deze stichting streeft ernaar dat in de zomerperiode zoveel mogelijk kerken open gesteld worden voor bezinning, bezichtiging met of zonder georganiseerde activitieten.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met de secretaris van de Stichting Tsjerkepaad / Kerngroep:

Mevrouw Frida Nauta-de Vries (secretaris)
Floridus Campuslaan 7, 8701 AL Bolsward.
Tel.0515 559454.

E-mail:bestuur@tsjerkepaad.nl

Heeft u opmerkingen of suggesties voor de website neem dan contact op met: 

Klaas Stelma
E-mail:webbeheer@tsjerkepaad.nl

De overige betrokkenen bij de provinciale organisatie van Tsjerkepaad zijn:

Ds. Gerrit Groeneveld (voorzitter)
E-mail: g.s.groeneveld@ziggo.nl
Bertus Bosma (penningmeester)
Klaas Stelma (website)
Gerko Last (p.r.)
Bertus Bosma (regio Noordwest)
Dirk Osinga (regio Noordoost)
Lykele van der Ven (regio Midden)
Jan v.d. Meer (regio Zuidwest)
Jan Jurjens (regio Zuidoost)
Iris Blok (algemeen lid)
Tryntsje de Boer (algemeen lid)
Saapke van der Meer (namens RvK) 

 

 

Credits: Powered by Henna4design.nl