Stichting Tsjerkepaad/Kerngroep.

Sinds mei 2004 wordt in Friesland Tsjerkepaad georganiseerd door de Stichting Tsjerkepaad.Deze stichting streeft ernaar dat in de zomerperiode zoveel mogelijk kerken open gesteld worden voor bezinning, bezichtiging met of zonder georganiseerde activitieten.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met de secretaris van de Stichting Tsjerkepaad / Kerngroep:

Mevrouw Frida Nauta-de Vries (secretaris)
Floridus Campuslaan 7, 8701 AL Bolsward.
Tel.0515 - 559454.

E-mail:bestuur@tsjerkepaad.nl

Heeft u opmerkingen of suggesties voor de website neem dan contact op met: 

Klaas Stelma
E-mail:webbeheer@tsjerkepaad.nl

De overige betrokkenen bij de provinciale organisatie van Tsjerkepaad zijn:

Ds. Gerrit Groeneveld (voorzitter)
E-mail: g.s.groeneveld@ziggo.nl
Bertus Bosma (penningmeester)
Klaas Stelma (website)
Gerko Last (p.r.)
Bertus Bosma (regio Noordwest)
Bernard Keizer (regio Noordoost)
Lykele van der Ven (regio Midden)
Jan v.d. Meer (regio Zuidwest)
Jan Jurjens (regio Zuidoost)
Sietze de Jong (regio Zuidoost)
Tryntsje de Boer (algemeen lid)
Frits Pasveer (namens Raad van Kerken Friesland) 

 

 

Credits: Powered by Henna4design.nl