In 2020 zou in Friesland Tsjerkepaad gehouden worden van 4 juli t/m 12 september. Deze is i.v.m. Corona crisis geannuleerd.

 ( van 13.30 - 17.00 uur of anders vermeld bij 'Kerken')


Het Friese landschap wordt gekenmerkt door de vele kerken, vaak van monumentaal karakter. Soms hangt er een bordje: de sleutel is af te halen bij…… maar helaas is vaker nog de deur gewoon op slot. Dit is erg jammer want vaak is het kerkinterieur de moeite van het bekijken waard.

In 2004 is op initiatief van de Raad van Kerken Friesland gestart met het openstellen van een 25 tal kerken in de zomermaanden op de zaterdagmiddag. Dit is  uitgegroeid tot de openstelling van meer dan 250 kerken in geheel Friesland (incl. de Friese Wadden-eilanden) met wel 40.000 bezoekers.  
De meeste deelnemende kerken zijn in de zomermaanden wekelijks op de zaterdagmiddag geopend (van 13.30 tot 17.00 uur), andere minder vaak. Vrijwilligers staan klaar om als gastheer of gastvrouw iets over de geschiedenis van de kerk te vertellen en er is veelal zelfs koffie of thee. Als extra worden er vaak activiteiten georganiseerd zoals exposities, concerten of speciale fiets- en wandelroutes. Maar de kerken of kerkjes kunnen u ook uitnodigen tot rust en bezinning.

De deelnemende kerken zijn te herkennen aan de speciale Tsjerkepaadvlag (zie logo rechts boven). Bij de deelnemende kerken en een aantal VVV kantoren zijn speciale gidsen verkrijgbaar met daarin een foto van de kerk en een korte beschrijving van de kerk.

Op deze website treft u aan een overzicht van de kerken die dit jaar open zijn. Bij 'Documenten' is de inhoud van de gids te vinden.

TSJERKEPAAD:  IEPEN TSJERKEN YN FRYSLÂN

De tsjerken stean yn it Fryske lânskip as beakens fan trou en hâld-fêst. Spitich genôch binne de doarren fan de measte tsjerken faak ticht. Útgeande fan de Ried fan Tsjerken yn Fryslân wurdt sûnt 2004 Tsjerkepaad hâlden, de iepenstelling fan tsjerken op sneon-temiddeis yn de simmer. It is in grut sukses wurden. Der binne no rom 250 tsjerken yn Fryslân dy ’t de doarren iepenje op sneontemiddeis. (fan 13.30 oant 17.00). Yn dizze tsjerken stean frijwilligers klear om te fertellen oer it gebou of oer de tsjerklike mienskip. Men kin hjir in momint fan rêst en besinning fine en yn de measte gefallen stiet de kofje klear. Yn guon tsjerken wurdt tidens Tsjerkepaad in eksposysje hâlden, of in konsert. Sjoch foar fierdere ynformaasje de Tsjerkepaadgids (by 'Documenten').
Wolkom yn ús moaie Fryske tsjerken !

OPEN CHURCHES IN FRIESLAND

(On saturdays from 13.30 – 17.00 hour )

Tsjerkepaad is initiated by the Frisian Council of Churches to open churches in the summer on Saturday afternoons. The churches are impressive monuments in the Frisian landscape. They invite to find a moment of rest and reflection, or to see the building and enjoy its cultural and historical origins. This year more than 250 churches are opening their doors. It shows how great the interest is for Tsjerkepaad.
You are very welcome to see our beautiful churches.

 

Credits: Powered by Henna4design.nl