Activiteiten in 2019 in kerken (D t/m G)

Dedgum, kerk.

Kerk en Kunst thema.

De Knipe, Doopsgezinde kerk.

Tentoonstelling. Foto's. Thema: 'met 80 foto's de wereld rond'

Deinum, Sint Janskerk.

-Tentoonstelling. 'Nieuwe Kerk en  Kunst' . Dorpsgezichten van Friese kunstschilders en nieuwsgierige kunstwerken van leerlingen van de basisschool de Twaspan. 

Dokkum, Bonifatiuskerk.

Tentoonstelling. Schilderijen van Jan Kooistra. Thema: 'de 7 dagen van de Schepping'.

Dokkum, Grote kerk.

Expositie. Kinderkunst in samenwerking met cbs school De Hoeksteen. Thema: 'De Nieuwe Wereld'. Meer info bij 'Documenten'

Dokkum, Verenigde Chr. Gemeente

Tentoonstelling van Bijbelse prenten uit de Art Noveau periode (1890- 1910)

Drachten, Doopsgezinde kerk.

Tentoonstelling. thema: 'Verwonderd de Schepping- in Gesprek met Menno'. Grote collectie dieren uitgesneden uit allerlei soorten hout van Piet Wijk. 

Drachten, Grote  kerk.

Tentoonstelling. 'Quilts met een verhaal' door Baukje van der Lei-Potjer.

Echten, Laurenskerk.

-Expositie. Poësie-albums

Folsgare, Laurentiuskerk.

Expositie van stoven van Johannes de Wit uit Ysbrechtum.

Goeïingea, kerk.

Expositie: schilderingen van  Thea van der Meer- Landman uit Gau. Thema: natuur, vogels en bloemen; Keramiek van Titia Sibson uit Woudsend.

Gorredijk/Kortezwaag, Mariakerk.

-Aandacht aan Rindert van Zinderen Bakker (1845- 1927) in relatie met Domela Nieuwenhuis.
-Kunstwerk klokkenstoel door Rokus Greebe opgesteld. (Under de Toer in 2018)

De kerk is niet meer bereikbaar met de auto (wel met fiets) vanaf de Nijewei in Gorredijk, maar uitsluitend via de Hegedyk naar Fûgelsang te Jonkersland of via de Dekemakeane of de Dwersfeart. Reden: de in juni 2013 geopende nieuwe Ringweg om Gorredijk heeft de weg vanaf de Nijewei autoluw gemaakt.
Bij alle kerken in Gorredijk is een wandel- en fietsroute beschikbaar als verbindende schakel tussen genoemde kerken.

Grou, Doopsgezinde kerk.

Tentoonstelling. foto's over het onderwerp 'Boeren en de verspreiding van het Doperdom'.

Terug kerken D t/m G.

 

Credits: Powered by Henna4design.nl