Nieuws

OPENING EN SLUITING VAN TSJERKEPAAD.

Elk jaar wordt een week voordat Tsjerkepaad begint de opening gehouden in één van de regio's.

Het jaarthema in 2019 is: 'Kerk en Kunst'.
De opening in 2018 was  in de Bonifatiuskerk in Oldeberkoop.
De sluiting in 2018 was  in de Kruiskerk in Burgum. 

Activiteiten ism Tsjerkepaad

Gedurende de Tsjerkepaad zijn naast de activiteiten die de diverse kerken organiseren ook een aantal activiteiten georganiseerd in samenwerking met Tsjerkepaad. In 2019 gaan wij dat weer te doen. 

21 juli 2018

Metslawier 5000-ste bezoeker

De Stichting Tsjerkepaad feliciteert de Freonen van de dorpstsjerke van Metslawier dat op zaterdag 21 juli de vijfduizendste bezoeker werd ontvangen. Deze mijlpaal is bereikt sinds tweeëneenhalfjaar geleden de kerk na een restauratie werd heropend als mienskiphûs.

Bezinningstoerisme

'Oude verhalen nieuwe wegen' ontdekken in twintig volksverhalen. In dit boekje wordt een ontdekkingstocht gemaakt door Friesland. Meer informatie hierover is onder 'Downloads' vermeld bij 'Bezinningstoerisme'.

 

Credits: Powered by Henna4design.nl