Partners of verwijzigingen  naar andere websites.

Kerkenroutes:

- Kerkepadroute in Sudwest Friesland: www.fryslansudwest.nl 

- Open kerken België en Europa: kerken België
Op deze site wordt een uitgebreid overzicht gegeven van open kerken in diverse Europese landen.
- Open kerken in Engeland: churches Engeland
- Open kerken in Duitsland: kirchen Duitsland
- Open kerken in Denemarken: kirker i Danmark
- Open kerken in Noorwegen: kirken Noorwegen

Kerkdiensten:

- in Friesland: kerkdienstenfryslan.nl 
- Kerkdiensten beluisteren: Kerkomroep.

Stichtingen /Partners /organisaties gerelateerd aan kerken:

- Stichting Alde Fryske Tsjerken: alde fryske tsjerken
De doelstelling van de Stichting Alde Fryske Tsjerken is het in standhouden van de Friese monumentale dorpskerken en het wekken van publieke belangstelling hiervoor.
- Raad van Kerken Friesland: www.raadvankerkenfryslan.nl
- Dorps kerken beweging: dorpskerkenbeweging.nl 
- Stichting Oude Groninger Kerken: groninger kerken
Doelstelling van de Stichting is het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.
- Klooster Claerkamp, Klaarkampsterwei 6, 9105 AZ Rinsumageest:  www.kloosterclaercamp.nl 
- Stichting Krúspunt. De stichting richt zich op het bevorderen van de Friese taal en cultuur in kerken, in de eredienst en daarbuiten. Hun website is: www.kruspunt.nl  
-Stichting Religieus Erfgoed :  https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl
-
Vereniging 'Folk en Tsjerke' . Deze vereniging houdt zich bezig met de geschiedenis van de kerk in de breedst mogelijke betekenis: www.folk-en-tsjerke.nl

 

Orgels:

- Stichting Organum Frisicum: Organum Frisicum .
In samenwerking met Tsjerkepaad organiseert zij 'Orgelpaad'. Amateur organisten kunnen gedurende de Tsjerkepaad periode kerkorgels bespelen.
- Orgelmuziek beluisteren (dagelijks): Orgelradio.eu

Klokkenstoelen:

- Klokkenstoelen: klokkenstoelen
De Stichting Restauratie Hulpfonds Klokkenstoelen is opgericht op 20 februari 1975. Doelstelling is het bevorderen van restauratie en onderhoud van de historisch vrijstaande klokkenstoelen.

Torenuurwerken:

- Stichting tot het behoud van het Torenuurwerk: www.torenuurwerk.nl  
Deze stichting is in 1980 opgericht om zoveel mogelijk historische mechanische uurwerken voor de openbare tijdaanwijzing voor de Nederlandse samenleving te behouden. 

Begraafplaatsen:

-Digitale info begraafplaatsen: graftombe

Pelgrims routes:

- Jabikspaad: Jabiksrûntsjes
wandel- en fietsroute van Sint Jacobiparochie naar Hasselt.  Pelgrimsroute naar Santiago de Compostela.
- Pelgrim Henricus: de wandelmaat   
- Pelgrimage werkgroep Raad van Kerken Leeuwarden: website Een wandelgids is te bestellen via hun website.

Spiritualiteit:

- Stichting Nijkleaster in Jorwert: nij kleaster
- Zingevingsactiviteiten VINIA DOMINI in Pingjum: vinea domini

Toerisme en Kunst in Friesland:

- Evenementen in Friesland: Beleef Friesland
- Toeristische info: friesland wonderland
- Kunst in Friesland: Keunstwurk

 

Credits: Powered by Henna4design.nl