Adressen kerken met de beginletters T t/m Z

Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.

Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.

Plaats Kerk Genootschap Adres Activiteit Website
Ter Idzard ZO Protestants Bonifatiuskerk, Idzardaweg 61, 8476 EP    ja
Terkaple ZW Protestants kerk, Tsjerkepôle 7, 8542 AT    ja
Ternaard NO Protestants Grutte tsjerke, Tsjerkestrjitte 1, 9145 RE    ja
Tersoal M Stichting protestantse Vituskerk, Komelkerspaed 1, 9014 CB     ja
Terwispel ZO Protestants kerk, De Streek 25, 8407 BE    ja
Tijnje ZO Protestants

kerk, Rolbrêgedyk 6, 8406 AN

   ja
Tirns NW Protestants kerk, Terpstjitte 14, 8362 WJ    ja
Tjerkgaast ZW Protestants kerk, Gaestdijk 37, 8522 MX    ja
Tjerkwerd NW Protestants St. Petruskerk, Kerkstraat 8. 8765 LK    ja
Twijzel NO Protestants Petrustsjerke, Tsjerkebuorren 15, 9286 EZ    ja
Tzum NW Protestants

Johannestsjerke, Franekerweg 28, 8804 NA

   
Tzummarum NW Protestants Sint Martinustsjerke, Tsjerkepaed 1, 8851 EV    ja
Uitwellingerga ZW Protestants Hermestsjerke, Buorren 59, 8624 TM    ja
Ureterp ZO Protestants Sint Piterskerk, Selmien 47, 9247 TR    ja
Vlieland W Protestant Nicolaaskerk, Kerkplein 7, 8899 AW
Open: t/m september op woensdag van 10.00 - 11.30 uur.
   ja
Vrouwenparochie  NW Protestants Bordenakerk, Kerkplein 2, 9077 SV    ja
Waaxens NO Protestants Thomaskerk, Tjessenswei 6, 9152 BD    ja
Warns ZW Protestants Johannes de Doperkerk, Buorren 37, 8721 GN    ja
Warstiens M Protestants kerk, Buorren 5, 9004 XW    ja
Warten M Protestants kerk, Hoofdstraat 24, 9003 LW    ja
Weidum M Protestants Johanneskerk, Lytse Buorren 3, 8842 LH    ja
Wergea M Rooms Katholiek Sint Martinuskerk, Kerkbuurt 22, 9005 PB    ja
Westernijkerk NO Protestants kerk, Westernijtsjerk 2, 9073 TS Marrum    ja
Westhem ZW Protestants Bartholomeuskerk, Feytebuorren 1, 8616 LB    ja
West Terschelling W Protestants Westerkerk, Torenstraat, 8881 BE.
Open: tot eind oktober op zaterdag van 13.00 - 16.00 uur. 
   ja
Wetsens NO Stichting SAFT Sint Vituskerk, Opgong 1, 9122 CV    ja
Wier NW Téater Ioannis Téatertsjerke, Tsjerkepaad 2, 9043 VN  ja  ja
Wierum NO Protestants Mariatsjerke, Tsjerkeplein 4, 9141 TM    ja
Wierum NO Stichting Museumkerk "Eben-Haëzer", Haadstrjitte 17, 9141 TR    ja
Wijnaldum NW Protestants Andreaskerk, Tsjerkepaad 1, 8857 BJ    ja*
Wijnjewoude ZO Protestants kerk, Breeberchpaed 1, 9241 WP, Duurswoude    ja
Winsum NW Protestants

Mariakerk, Tsjerkebuorren 1, 8831 XH

   ja
Witmarsum NW Doopsgezind Monument Menno Simons en Contourenkerkje, 't Fliet, 8748 EA.    ja 
Witmarsum NW Protestants Koepelkerk, Kerkplein 2, 8748 BP    ja
Wiuwert NW Protestants Nicolaaskerk, Terp 1, 8637 VH    ja 
Wolsum ZW Stichting St. Pancratiuskerk, Wolsumerwei 11, 8774 PL    ja
Wolvega ZO Protestants Kerk op de Hoogte, Kerkstraat 7, 8471 CD     ja
Wolvega ZO Rooms Katholiek H. Franciscuskerk, Lycklamaweg 8, 8471 JX    ja
Wommels NW Protestants Jacobikerk, Terp 19, 8731 AX    ja
Wons NW Protestants kerk, Salverdastraat 4, 8747 NM    ja
Workum ZW Protestants St. Gertrudiskerk, Merk 5, 8711 CL
Open: elke dag (behalve zondags)  t/m 26 oktober van 13.30 - 16.30 uur
   ja
Workum ZW Rooms Katholiek St. Werenfriduskerk, Noard 175, 8711 AE    ja
Woudsend ZW Protestants De Karmel, Ald Tsjerkhof 2, 8551 PA    ja
Woudsend ZW Rooms Katholiek

St. Michaëlkerk, Merkstrjitte 11, 8551 PR

   ja
Wurdum  M Protestants

Sint Martinuskerk, Hôf 1, 9088 AM

   ja
Wyckel ZW Protestants

Vaste Burchtkerk, Menno van Coehoornweg 2, 8563 AD

   ja
Ysbrechtum NW Protestants kerk, Tsjerkepaed 1, 8933 KT    ja

 

Credits: Powered by Henna4design.nl