Adressen kerken met de beginletters T t/m Z

Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.

Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.

Plaats Kerk Genootschap Adres Activiteit Website
 *    * Zou in 2020 mee doen aan Tsjerkepaad    
*Ter Idzard ZO Protestants Bonifatiuskerk, Idzardaweg 6, 8476 EP  ja  ja
*Terkaple ZW Protestants kerk, Tsjerkepôle 7, 8542 AT
Open: 18, 25 juli, 1, 8 augustus
   ja
*Ternaard NO Protestants Grutte tsjerke, Tsjerkestrjitte 1, 9145 RE    ja
*Tersoal M Stichting protestantse Vituskerk, Komelkerspaed 1, 9014 CB.
Open: 22, 23, 29,30 augustus, 5, 6, 12, 13 september 
   ja
*Terwispel ZO Protestants kerk, De Streek 25, 8407 BE
Open: 11 juli, 22 augustus
   ja
*Tijnje ZO Protestants

kerk, Rolbrêgedyk 6, 8406 AN
Open: 11 juli, 22 augustus

   ja
*Tirns NW Protestants kerk, Terpstjitte 14, 8362 WJ
Open: 25 juli en 22 augustus
   ja
Tjerkgaast ZW Protestants kerk, Gaestdijk 37, 8522 MX    ja
Tjerkwerd NW Protestants St. Petruskerk, Kerkstraat 8. 8765 LK    ja
*Twijzel NO Protestants Petrustsjerke, Tsjerkebuorren 15, 9286 EZ
Open: 11 juli, 8 augustus, 5 september van 15.00 - 17.00 uur.
 ja  ja
*Tzum NW Protestants

Johannestsjerke, Franekerweg 28, 8804 NA

 ja  
*Tzummarum NW Protestants Sint Martinustsjerke, Tsjerkepaed 1, 8851 EV  ja  ja
Uitwellingerga ZW Protestants Hermestsjerke, Buorren 59, 8624 TM    ja
*Ureterp ZO Protestants Sint Piterskerk, Selmien 47, 9247 TR
Open: 4 juli t/m 29 augustus
   ja
*Vlieland W Protestant Nicolaaskerk, Kerkplein 7, 8899 AW
Open: t/m september op woensdag van 10.00 - 12.00 uur.
 ja  ja
*Vrouwenparochie  NW Protestants Bordenakerk, Kerkplein 2, 9077 SV
Open: 14.00 - 17.00 uur
 ja  ja
*Warns ZW Protestants Johannes de Doperkerk, Buorren 37, 8721 GN
Open: 4, 18 juli, 1, 15, 29 augustus, 12 september
   ja
*Warstiens M Protestants kerk, Buorren 5, 9004 XW    ja
*Warten M Protestants kerk, Hoofdstraat 24, 9003 LW    ja
Weidum M Protestants Johanneskerk, Lytse Buorren 3, 8842 LH    ja
*Wergea M Rooms Katholiek Sint Martinuskerk, Kerkbuurt 22, 9005 PB
Ook open: 12 en 13 september van 11.00 - 17.00 uur.
   ja
*Westergeest NO Protestants kerk    ja
*Westernijkerk NO Protestants kerk, Westernijtsjerk 2, 9073 TS Marrum  ja  ja
Westhem ZW Protestants Bartholomeuskerk, Feytebuorren 1, 8616 LB    ja
*West Terschelling W Protestants Westerkerk, Torenstraat, 8881 BE.
Open: tot eind oktober op zaterdag van 13.00 - 16.00 uur. In de zomermaanden soms ook op woensdagmiddag. 
   ja
*Wetsens NO Stichting SAFT Sint Vituskerk, Opgong 1, 9122 CV    ja
*Wier NW Téater Ioannis Téatertsjerke, Tsjerkepaad 2, 9043 VN.
Open: 4 juli t/m 29 augustus
 ja  ja
*Wierum NO Protestants Mariatsjerke, Tsjerkeplein 4, 9141 TM
Open: 4 juli, 1 augustus, 12 september
   ja
Wijnaldum NW Protestants Andreaskerk, Tsjerkepaad 1, 8857 BJ    ja*
*Wijnjewoude ZO Protestants kerk, Breeberchpaed 1, 9241 WP, Duurswoude
Open: 4 juli, 22 augustus
   ja
*Winsum NW Protestants

Mariakerk, Tsjerkebuorren 1, 8831 XH

   ja
Witmarsum NW Doopsgezind Monument Menno Simons en Contourenkerkje, 't Fliet, 8748 EA.
Open: 4, 18 juli, 1, 15, 29 augustus, 12 september
   ja 
*Witmarsum NW Protestants Koepelkerk en contourenkerkje, Kerkplein 2, 8748 BP    ja
Wiuwert NW Protestants Nicolaaskerk, Terp 1, 8637 VH    ja 
*Wolsum ZW Stichting St. Pancratiuskerk, Wolsumerwei 11, 8774 PL
Open: 4, 18 juli, 1, 15, 29 augustus, 12 september
   ja
*Wolvega ZO Protestants Kerk op de Hoogte, Kerkstraat 7, 8471 CD     ja
*Wolvega ZO Rooms Katholiek H. Franciscuskerk, Lycklamaweg 8, 8471 JX
Open: 4 juli, 5 september
   ja
*Wommels NW Protestants Jacobikerk, Terp 19, 8731 AX    ja
*Wons NW Protestants kerk, Salverdastraat 4, 8747 NM
Open: 4 juli, 29 augustus, 12 september
   ja
*Workum ZW Protestants St. Gertrudiskerk, Merk 5, 8711 CL
Open: elke dag (behalve zondags) 14 april t/m 25 oktober van 13.30 - 16.30 uur
   ja
*Workum ZW Rooms Katholiek St. Werenfriduskerk, Noard 175, 8711 AE    ja
*Woudsend ZW Protestants De Karmel, Ald Tsjerkhof 2, 8551 PA  ja  ja
*Woudsend ZW Rooms Katholiek

St. Michaëlkerk, Merkstrjitte 11, 8551 PR
Ook open: 12 september  van 10.00 - 17.00 uur

 ja  ja
*Wurdum  M Protestants

Sint Martinuskerk, Hôf 1, 9088 AM

   ja
*Wyckel ZW Protestants

Vaste Burchtkerk, Menno van Coehoornweg 2, 8563 AD

   ja
*Ysbrechtum NW Protestants kerk, Tsjerkepaed 1, 8933 KT    ja

 

Credits: Powered by Henna4design.nl