Adressen kerken met beginletters L t/m N.

Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.

Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.

  Plaats Kerk Genootschap Adres Activiteit Website
   *    * Doet in 2019 mee aan Tsjerkepaad    
  *Langezwaag ZO Protestants Mattheustsjerke, 't Hou 9, 8404 GH.
Open op zaterdag en zondag in de Tsjerkepaad periode van 12.00 - 17.30 uur.

   ja
  *Langweer ZW Protestant kerk, Oasingaleane 11,  8525 EL
Niet open: 1 september
   ja
  *Leeuwarden M Rooms Katholiek Sint Dominicuskerk, Harlingerstraat 26, 8913 CE  ja  ja
  *Leeuwarden M Rooms Katholiek Sint Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20, 8911 TJ
Open: woensdag en zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.
   ja   ja
  *Leeuwarden M Doopsgezind Vermaning, Wirdumerdijk 18, 8911 CD
Ook open: vrijdags van 14.00 - 16.00 uur.
 ja  ja
  *Leeuwarden M Stichting SAFT Dorpskerk, Huizum-dorp 67, 8934 BS
Open: 15 juni t/m 14 september
 ja  ja
  *Leeuwarden M Luthers Evangelisch Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28-30, 8911 KN.    ja
  Leeuwarden M Gereformeerd Gereformeerde Gemeente, Achter de Hoven 2c, 8933 AJ.    ja
  *Leeuwarden M Protestants Grote of Jacobijnerkerk, Jacobijnerhof 95, 8911 EN.
Dagelijks open: van 11.00 - 16.00 uur 
   ja
  *Leeuwarden M Protestants Waalse kerk, Grote Kerkstraat 222, 8911 EG.    ja
  Lekkum M Protestants Sint Ceciliakerk, Tsjerkepaed 26, 9081 AT    ja
  *Lemmer ZW Protestants kerk, Kerkhof 1, 8531 JH.    ja
  *Lemmer ZW Rooms  Katholiek H Willibrorduskerk, achter Schans 47, 8531 DV    ja
  Leons NW Protestants Catharinakerk, Leons 1, 8833 KA.    ja
  *Lichtaard NO Stichting  SAFT Gertrudiskerk, Noardermieddijk 3, 9176 GE.    ja
  *Lioessens NO Protestants Sint Petruskerk, Doarpsstrjitte 50, 9134 NP
Open: 6 juli, 3 augustus, 1 september van 10.00 - 13.00 uur.
 ja  ja
  *Lippenhuizen  ZO Protestants Piterkerk, De Buorren 30, 8408 HH
Open: 6 juli t/m 31 augustus
   ja
  *Longerhouw NW Protestants kerk, Buren 2, 8745 NB.
Open: 6 juli, 31 augustus, 14 september
   ja
  *Lytsewierrum NW Protestants Gertrudistsjerke, Buorren 1, 8642 WG
Open: 13, 27 juli, 10, 24 augustus, 14 september
   ja
  Makkinga ZO Protestants kerk, Brink 10, 8434 TE.    
  *Makkum NW Protestants Van Doniakerk, Kerkeburen 37, 8754 CG
Open: 6, 27 juli, 10, 31 augustus, 14 september
 ja  ja
  *Mantgum M Protestants Mariakerk, Seerp van Galamawei 3, 9022 AA  ja  ja
  *Marrum NO Protestants Godeharduskerk, Hegebuorren 17, 9073 HT
Open: 6, 20 juli, 3, 17 augustus, 14 september
   ja
  *Marssum NW Protestants H. Pontianuskerk, Buorren 20, 9034 HK
Niet open: 7, 14 september
   ja
  *Menaam NW Protestants kerk, Skilpaed 2, 9036 MN    ja
  Metslawier NO Protestants Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren 7, 9123 JT     ja
  Midsland W Protestants Meslânzerkerk, Westerburen 2, 8891 GP.    ja
  *Mildam ZO Protestants kerk galerij Mildam, Schoterlandseweg 37, 8454 KB
Open: alle dagen
 ja  ja
  *Minnertsga NW Protestants Meinardskerk, Meinardswei 3, 9047 KD     ja
  Molkwerum ZW Protestants Lebuïnuskerk, Tsjerkestrjitte 14, 8722 HJ    ja
  *Morra NO Protestants Sint Johanneskerk, Tsjerkestrjitte 12, 9135 PK
Open: 6, 13, 20 juli, 31 augustus, 7, 14 september
   ja
  Nes, Ameland W Protestants kerk, Kerkplein 1, 9163 HB    ja
  Nes, Ameland W RK H Clemenskerk, Kardinaal de Jongweg 33, 9163 HZ
Dagelijks open tot 1 december van 14.00 - 17.00 uur Mariakapel dagelijks open van 9.00 - 17.00 uur 
   ja
  *Nes D  NO Protestants

Johanneskerk, Wâldwei 9, 9143 WX
Open: 13 juli, 3 augustus, 7 september

   ja
  Nieuwehorne ZO Protestants kerk, Schoterlandseweg 38, 8414 LW    ja
  *Nijega ZO Protestants kerk, Kommisjewei 1, 9217 TL
Open: 6, 20 juli, 3, 17 augustus, 7 september
  ja
  Nijeholtpade ZO Protestants Heilige Nicolaaskerk, Kerkweg 7, 8475 EB   ja
  *Nijhuizum ZW Protestants kerk, Nijhuizum 7, 8775 XD.
Open: alle dagen (als Rustpunt)
   
  *Nijland NW Protestants Nicolaaskerk, Tsjerkegreft 2, 8771 SJ.   ja 
  *Noordwolde ZO Protestants kerk, Oldeberkoperweg 1, 8391 TB    ja

 

Credits: Powered by Henna4design.nl