Adressen kerken met beginletters O t/m S.

Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.

Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.

Plaats Kerk  Genootschap Adres Activiteit Website
 *    * Doet mee in 2019 aan Tsjerkepaad    
Oldeberkoop ZO Protestants Bonifatiuskerk, Willinge Prinsstraat 2, 8421 PE   ja  
*Oldeholtpade ZO Protestants Stephanuskerk,Hoofdweg 164, 8473 CM
Open: 6, 20 juli, 3,  17, 31 augustus, 14 september
   
*Olterterp ZO Stichting SAFT Protestantse Sint Hippolytuskerk, Achterwei 6,  9246 TL
Open: 20 juli, 24 augustus
 ja  ja    ja
*Oosterbierum NW Protestants Sint Joriskerk, Haerdawei 1, 8854 AA.  ja  ja
Oppenhuizen ZW Protestants Johannes tsjerke, Tsjerkebuorren 1, 8625 HA.    ja
*Oudebiltzijl NW Doopsgezind Julianakerk, Ds. Schuilingstraat 4-6, 9078 WD.    ja
*Oudega, gem.Sm ZO Protestants Sint Agathakerk, Buorren 1, 9216 WB
Open van 13.30 - 16.30 uur
  ja
*Oudega, gem.SWF ZW Protestants Ankertsjerke, Pastorijstrjitte 23, 8614 AB
Ook open: 29 juli t/m 16 augustus. Alle dagen open van 13.30 - 16.30 uur
 ja  ja
*Oudemirdum ZW Protestants De Fontein, Kerkstraat 1, 8567 JE.  

 

*Parrega ZW Protestants Johannes de Doperkerk, Kerkbuurt 3, 8763 MK
Open: 20, 27 juli, 3, 10, 17, 24 augustus van 12.30 - 16.00 uur. 14 september van 10.00 - 16.00 uur
 ja  ja
*Piaam NW Protestants Nicolaaskerk, Buren 21, 8756 JP    
*Pingjum NW Doopsgezind Schuilkerkje, Grote Buorren 28, 8749GE     ja
Poppenwier M Doopsgezind kerk, Binnenbuorren 6, 9013 CB.    ja
Poppenwier M Protestants Hervormde kerk, Binnenbuorren 12, 9013 CB.    ja
Raard, gem.D NO Protestants Marthakerk, De Tange 3, 9155 AL.    ja
*Raerd, gem.SWF (M) Protestants Laurentiuskerk, Buorren 9, 9012 DK.    ja 
*Readtsjerk NO Protestants 't Readtsjerkje, Tsjerkewei 17, 9067 DS.  ja  ja
*Reduzum M Protestants Vincentiuskerk, Haedstrjitte 2, 9008 SP.    ja
*Ried NW Protestants Kerk, Kerkpad 1, 8811 HE    ja
Rinsumageest NO Protestants Alexanderkerk, Juckemawei 3, 9105 KA.  ja  ja
*Rinsumageest NO Museum Museum Klooster Claercamp, Klaarkampsterwei 6, 9105 AZ.
Open: april t/m oktober, zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur. November t/m maart, alleen voor groepen op verzoek. Entree: € 2,50. Kinderen t/m 12 jaar gratis.
   ja
*Rottevalle NO Doopsgezind kerk, Haven 16 - 18, 9221 SR 
Open: 6, 20 juli, 3, 17, 31 augustus, 14 september
 ja  ja
*Rottevalle NO Protestants Dorpskerk, Buorren 18, 9221 TC
Open: 13,14,20,21,27,28 juli, 3,4,10,11,17,18,24,25 augustus, 14 september van 11.00 - 17.00 uur.
   ja
Sandfirden ZW Protestants kerk, Nummer 2, 8613 JH.    ja
*Scherpenzeel ZO Protestants kerk, Grindweg 139, 8483 JL   ja ja 
*Schettens NW Protestants kerk, Van Osingaweg 3, 8744 EV
Open: 6 juli, 31 augustus, 14 september
   ja
*Schraard NW Protestants kerk, Schoolstraat 3, 8746 NH
Open: 6 juli, 31 augustus, 14 september
   ja
*Sexbierum NW Protestants Sixtuskerk, Tsjerkepaed 1, 8855 HM.     ja
*SibrandabuorrenM Protestant Sint Maartenskerk, it Lange ein 44, 8647 SC    ja
Sint Annaparochie NW Protestants Van Harenskerk, Van Harenstraat 1, 9067 BS    ja
*Sint Jacobiparochi NW Protestants De Groate kerk, Oosteinde 1, 9079 KZ
Open: van 13.00 - 16.00 uur
 ja  ja  ja
Sint Nicolaasga ZW Protestants

kerk. Omloop 4, 8521 KE

   ja
*Sint Nicolaasga ZW Rooms Katholiek Nicolaaskerk, Kerkstraat 14, 8521 JZ
Open: vanaf 1 juni t/m 31 augustus. In juli en augustus elke woensdag van 13.30 - 17.00 uur
   ja
*Skingen NW Protestants Stevenskerk, Buorren 21,8816 HV
Open: in juli en augustus, alle dagen van 9.00 - 17.00 uur
 ja  ja
*Slappeterp NW Protestants Dionysiuskerk, Menamerdyk 3, 9037 JV
Open: in juli en augustus, alle dagen van 9.00 - 17.00 uur
 ja  ja
*Sloten ZW Protestants Grutte tsjerke, Heerenwal 52, 8556 XW
Open:mei t/m september, dinsdag t/m zaterdag; in juli en augustus ook op maandag van 13.00 - 17.00 uur.
   ja
*Sloten ZW Rooms Katholiek Sint Fredericuskerk, Kapelstreek 223, 8556 XJ    ja
*Sneek ZW Doopsgezind kerk, Singel 28, 8601 AJ  ja  ja
Sneek ZW Protestants Martinikerk, Grote Kerkstraat 5, 8601 ED   ja
Sneek ZW Rooms Katholiek Sint Martinuskerk, Singel 62, 8601 AL    ja
*Stavoren ZW Doopsgezind kerk, Voorstraat 43, 8715 HW
Niet open: 3 augustus
 ja  ja
*Stavoren ZW Protestants Nicolaaskerk, Voorstraat 69. 8715 HX    
*Steggerda ZO Protestants kerk, Steggerdaweg 35, 8395 PL   ja
*Stiens M Protestants Grote of Sint Vituskerk, Pieter Jellessingel 6, 9051 BD
Open: 20 juli, 10, 24, 31 augustus, 7 september
   ja
*Surhuisterveen NO Doopsgezind

kerk, Gedempte Vaart 25, 9231 AS
Open: 6,20 juli, 3,17,31 augustus, 14 september

 ja  ja
Surhuisterveen NO Protestants Doarpstsjerke, Gedempte Vaart 8, 9231 AV    ja
*Surhuizum NO Protestants Doarpstsjerke, Doarpstrjitte 31, 9283 TC
Open: 6,20 juli, 3,17,31 augustus, 14 september
   ja
Suwâld M Protestants Sint Georgiuskerk, Kerkbuurt 23, 9265 LP    ja
*Swichum M Protestants Nicolaaskerk, Ayttadyk 3, 9087 CD
Niet open: 31 augustus. Ook open: in juli elke  zondagsmiddag
 ja  ja

 

Credits: Powered by Henna4design.nl