Adressen kerken met beginletters O t/m S.

Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.

Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.

Plaats Kerk  Genootschap Adres Activiteit Website
Offenwier M Protestants Sint Nicolaaskerk, Fiifgeawei 6, 8626 GA  ja  ja
Oldeberkoop ZO Protestants Bonifatiuskerk, Willinge Prinsstraat 2, 8421 PE  ja ja  
Oldeholtpade ZO Protestants Stephanuskerk,Hoofdweg 164, 8473 CM    
Olterterp ZO Stichting SAFT Protestantse Sint Hippolytuskerk, Achterwei 6,  9246 TL    ja    ja
Oosterbierum NW Protestants Sint Joriskerk, Haerdawei 1, 8854 AA.  ja  ja
Oppenhuizen ZW Protestants Johannes tsjerke, Tsjerkebuorren 1, 8625 HA.    ja
Oudebiltzijl NW Doopsgezind Julianakerk, Ds. Schuilingstraat 4-6, 9078 WD.    ja
Oudega, gem.Sm ZO Protestants Sint Agathakerk, Buorren 1, 9216 WB   ja
Oudega, gem.SWF ZW Protestants Ankertsjerke, Pastorijstrjitte 23, 8614 AB  ja  ja
Oudemirdum ZW Protestants De Fontein, Kerkstraat 1, 8567 JE.  

 

Parrega ZW Protestants Johannes de Doperkerk, Kerkbuurt 3, 8763 MK  ja  ja
Piaam NW Protestants Nicolaaskerk, Buren 21, 8756 JP    
Pingjum NW Doopsgezind Schuilkerkje, Grote Buorren 28, 8749GE     ja
Poppenwier M Doopsgezind kerk, Binnenbuorren 6, 9013 CB.    ja
Poppenwier M Protestants Hervormde kerk, Binnenbuorren 12, 9013 CB.    ja
Raard, gem.D NO Protestants Marthakerk, De Tange 3, 9155 AL    ja
Raerd, gem.SWF (M) Protestants Laurentiuskerk, Buorren 9, 9012 DK.  ja  ja 
Readtsjerk NO Protestants 't Readtsjerkje, Tsjerkewei 17, 9067 DS.  ja  ja
Reduzum M Protestants Vincentiuskerk, Haedstrjitte 2, 9008 SP.    ja
Ried NW Protestants Walburgkerk, Kerkpad 1, 8811 HE    ja
Rinsumageest NO Protestants Alexanderkerk, Juckemawei 3, 9105 KA  ja  ja
Rinsumageest NO Museum Museum Klooster Claercamp, Klaarkampsterwei 6, 9105 AZ.
Open: t/m oktober, zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur. November t/m maart, alleen voor groepen op verzoek. Entree: € 2,50. Kinderen t/m 12 jaar gratis.
   ja
Rottevalle NO Doopsgezind kerk, Haven 16 - 18, 9221 SR   ja  ja
Rottevalle NO Protestants Dorpskerk, Buorren 18, 9221 TC    ja
Sandfirden ZW Protestants kerk, Nummer 2, 8613 JH.    ja
Scherpenzeel ZO Protestants kerk, Grindweg 139, 8483 JL   ja ja 
Schettens NW Protestants kerk, Van Osingaweg 3, 8744 EV    ja
Schraard NW Protestants kerk, Schoolstraat 3, 8746 NH    ja
Sexbierum NW Protestants Sixtuskerk, Tsjerkepaed 1, 8855 HM.     ja
Sibrandabuorren M Protestant Sint Maartenskerk, it Lange ein 44, 8647 SC    ja
Sint Annaparochie NW Protestants Van Harenskerk, Van Harenstraat 1, 9067 BS    ja
Sint Jacobiparochi NW Protestants De Groate kerk, Oosteinde 1, 9079 KZ    ja  ja
Sint Nicolaasga ZW Protestants

kerk. Omloop 4, 8521 KE

   ja
Sint Nicolaasga ZW Rooms Katholiek Nicolaaskerk, Kerkstraat 14, 8521 JZ    ja
Skingen NW Protestants Stevenskerk, Buorren 21,8816 HV  ja  ja
Slappeterp NW Protestants Dionysiuskerk, Menamerdyk 3, 9037 JV  ja  ja
Sloten ZW Protestants Grutte tsjerke, Heerenwal 52, 8556 XW
Open: t/m september, dinsdag t/m zaterdag.
   ja
Sloten ZW Rooms Katholiek Sint Fredericuskerk, Kapelstreek 223, 8556 XJ    ja
Sneek ZW Doopsgezind kerk, Singel 28, 8601 AJ  ja  ja
Sneek ZW Protestants Martinikerk, Grote Kerkstraat 5, 8601 ED   ja
Sneek ZW Rooms Katholiek Sint Martinuskerk, Singel 62, 8601 AL    ja
Stavoren ZW Doopsgezind kerk, Voorstraat 43, 8715 HW  ja  ja
Stavoren ZW Protestants Nicolaaskerk, Voorstraat 69. 8715 HX    
Steggerda ZO Protestants kerk, Steggerdaweg 35, 8395 PL   ja
Stiens M Protestants Grote of Sint Vituskerk, Pieter Jellessingel 6, 9051 BD    ja
Surhuisterveen NO Doopsgezind

kerk, Gedempte Vaart 25, 9231 AS

 ja  ja
Surhuisterveen NO Protestants Doarpstsjerke, Gedempte Vaart 8, 9231 AV  ja  ja
Surhuizum NO Protestants Doarpstsjerke, Doarpstrjitte 31, 9283 TC    ja
Swichum M Protestants Nicolaaskerk, Ayttadyk 3, 9087 CD  ja  ja

 

Credits: Powered by Henna4design.nl