Adressen kerken met beginletters O t/m S.

Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.

Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.

Plaats Kerk Genootschap Adres Activiteit Website
         
Oldeberkoop ZO Protestants Bonifatiuskerk, Willinge Prinsstraat 2, 8421 PE.   ja  
Oldeholtpade ZO Protestants Stephanuskerk,Hoofdweg 164, 8473 CM.     
Olterterp ZO Stichting SAFT Protestantse Sint Hippolytuskerk, Achterwei 6,  9246 TL.    ja    ja
Oosterbierum NW Protestants Sint Joriskerk, Haerdawei 1, 8854 AA.    ja
Oosterwolde ZO Protestants Dorpskerk, Brink 26, 8431 LD.   ja
Oppenhuizen ZW Protestants Johannes tsjerke, Tsjerkebuorren 1, 8625 HA.    ja
Oudebiltzijl NW Doopsgezind Julianakerk, Ds. Schuilingstraat 4-6, 9078 WD.    ja
Oudega, gem.Sm ZO Protestants Sint Agathakerk, Buorren 1, 9216 WB.   ja
Oudega, gem.SWF ZW Protestants Ankertsjerke, Pastorijstrjitte 23, 8614 AB.    ja
Oudemirdum ZW Protestants De Fontein, Kerkstraat 1, 8567 JE.  

 

Parrega ZW Protestants Johannes de Doperkerk, Kerkbuurt 3, 8763 MK.     ja
Piaam NW Protestants Nicolaaskerk, Buren 21, 8756 JP    
Pingjum NW Doopsgezind Schuilkerkje, Grote Buorren 28, 8749GE     ja
Poppenwier M Doopsgezind kerk, Binnenbuorren 6, 9013 CB.    ja
Poppenwier M Protestants Hervormde kerk, Binnenbuorren 12, 9013 CB.    
Raard, gem.D NO Protestants Marthakerk, De Tange 3, 9155 AL.    ja
Raerd, gem.SWF (M) Protestants Laurentiuskerk, Buorren 9, 9012 DK.    ja 
Readtsjerk NO Protestants 't Readtsjerkje, Tsjerkewei 17, 9067 DS.    ja
Reduzum M Protestants Vincentiuskerk, Haedstrjitte 2, 9008 SP.    ja
Ried NW Protestants Kerk, Kerkpad 1, 8811 HE    ja
Rinsumageest NO Protestants Alexanderkerk, Juckemawei 3, 9105 KA.  ja  ja
Rinsumageest NO Museum Museum Klooster Claercamp, Klaarkampsterwei 6, 9105 AZ.
Open: april t/m oktober, zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur. November t/m maart, zondag van 13.00 - 17.00 uur. Entree: € 2,50. Kinderen t/m 12 jaar gratis.
   ja
Rottevalle NO Doopsgezind kerk, Haven 16 - 18, 9221 SR     ja
Rottevalle NO Protestants Dorpskerk, Buorren 18, 9221 TC.    ja
Sandfirden ZW Protestants kerk, Nummer 2, 8613 JH.    ja
Scherpenzeel ZO Protestants kerk, Grindweg 139, 8483 JL    ja 
Schettens NW Protestants kerk, Van Osingaweg 3, 8744 EV.    ja
Schraard NW Protestants kerk, Schoolstraat 3, 8746 NH.     ja
Sexbierum NW Protestants Sixtuskerk, Tsjerkepaed 1, 8855 HM.     ja
SibrandabuorrenM Protestant Sint Maartenskerk, it Lange ein 44, 8647 SC    ja
Sint Annaparochie NW Protestants Van Harenskerk, Van Harenstraat 1, 9067 BS.    ja
Sint Jacobiparochi NW Protestants De Groate kerk, Oosteinde 1, 9079 KZ.     ja  ja
Sint Nicolaasga ZW Protestants

kerk. Omloop 4, 8521 KE.

   ja
Sint Nicolaasga ZW Rooms Katholiek Nicolaaskerk, Kerkstraat 14, 8521 JZ.    ja
Skingen NW Protestants Stevenskerk, Buorren 21,8816 HV    ja
Slappeterp NW Protestants Dionysiuskerk, Menamerdyk 3, 9037 JV.    ja
Sloten ZW Protestants Grutte tsjerke, Heerenwal 52, 8556 XW.    ja
Sloten ZW Rooms Katholiek Sint Fredericuskerk, Kapelstreek 223, 8556 XJ    ja
Sneek ZW Doopsgezind kerk, Singel 28, 8601 AJ.    ja
Sneek ZW Protestants Martinikerk, Grote Kerkstraat 5, 8601 ED.   ja
Sneek ZW Rooms Katholiek Sint Martinuskerk, Singel 62, 8601 AL    ja
Stavoren ZW Doopsgezind kerk, Voorstraat 43, 8715 HW    ja
Stavoren ZW Protestants Nicolaaskerk, Voorstraat 69. 8715 HX.    
Steggerda ZO Protestants kerk, Steggerdaweg 35, 8395 PL.   ja
Stiens M Protestants Grote of Sint Vituskerk, Pieter Jellessingel 6, 9051 BD.    ja
Surhuisterveen NO Doopsgezind

kerk, Gedempte Vaart 25, 9231 AS.

   ja
Surhuisterveen NO Protestants Doarpstsjerke, Gedempte Vaart 8, 9231 AV.    ja
Surhuizum NO Protestants Doarpstsjerke, Doarpstrjitte 31, 9283 TC.    ja
Suwâld M Protestants Sint Georgiuskerk, Kerkbuurt 23, 9265 LP    ja
Swichum M Protestants Nicolaaskerk, Ayttadyk 3, 9087 CD  ja  ja

 

Credits: Powered by Henna4design.nl