Adressen kerken met beginletters H t/m K 

Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.

Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.

Plaats Kerk Genootschap  Adres Activiteit Website
   

 

   
Hallum NO Protestants Sint Maartenskerk, Kerkepad 1, 9074 BX
Open: 14 september
   ja
Hantumhuizen NO Protestants  Sint Annatsjerke, Wierumerwei 2, 9144 CW.  ja  ja
Harich ZW Protestants kerk, Stinsenwei 14, 8571 RJ.    ja
Harlingen NW Protestants Grote kerk, Kerkpad 3, 8861 ES.    ja
Harlingen NW Rooms Katholiek 

H Michaëlkerk, Zuiderhaven 77, 8861 KB.
Open: het gehele jaar op iedere dag van 9.00 - 18.00 uur.

   ja
Heeg ZW Protestants

Haghakerk, Tsjerkebuorren 2, 8621 BH

   ja
Heerenveen ZO Doopsgezind

kerk, Vermaningsteeg 9, 8441 GB Heerenveen

 ja  ja
Heerenveen ZO Rooms Katholiek

RK Heilige Geestkerk, Crackstraat 11, 8441 ES.
De Mariakapel is het gehele jaar overdag open voor publiek. 

   ja
Hegebeintum NO Stichting protestantse kerk, Hege Tsjerkewei 1, 9173 GM. 
Rondleidingen kerk: t/m oktober, alle dagen van 10.00 - 17.00 uur. November t/m februari: uitsluitend op aanvraag van groepen. Entree: € 3,50, groepen vanaf 20 personen: € 3, kinderen (tot 12 jaar) gratis. 
  ja 
Heidenskip It ZW Protestants kerk, Brânbuorren 18, 8724 LH    ja
Hemelum ZW Protestants Nicolaaskerk, De Klaster 2, 8584 VA.    ja
Hemelum ZW Klooster Russisch Orthodox Klooster, Buorren 18, 8574 VC     ja
Hichtum NW  Protestants

kerk, Schwartzenbergweg 5, 8743 KX

 ja  ja
Hieslum (ZW) Stichting vrm. protestantse kerk, Sierdsmaweg 4, 8762 PL    ja
Hindeloopen ZW Protestants Grote kerk, Kerkstraat 1, 8713 KG
Open: dagelijks tot eind oktober van 9.00 - 18.00 uur
   ja
Hitzum NW Protestants kerk, Kerkbuurt 1, 8805 TH.    ja
Hollum W Doopsgezind kerk, Herenweg 4, 9161 HM.    ja
Hollum W Protestants kerk, Oosterlaan 2, 9161 AC.
Open: dinsdag, woensdag en donderdag t/m oktober van 11.00 - 12.00 uur
   

 ja

Hollum W Protestants Westerlaankerk, Westerlaan 19, 9161 AP.    ja
Holwert NO Doopsgezind kerk, Stasjonswei 3, 9151 JC.  ja  ja
Holwert NO Protestants Sint Willibrorduskerk, Tsjerkestrjitte 1, 9151 HV.  ja  ja
Hoorn W
Terschelling 
Protestants Sint Janskerk, Dorpstraat 27, 8896 JA.    ja
Húns NW Protestants Nicolaaskerk, Húns 28, 9007 SC    ja
Idaerd M Protestants Gertruduskerk, Buorren 6, 9007 SC    ja
Idsegahuizum NW Protestants Skûstertsjerke, Boppesteech 1, 8755 JJ  ja ja
Iens/Edens NW Protestants Van Burmaniawei 3, 8733 EP   ja
Ingelum NW Protestants kerk, Tsjerkeleane 4, 9038 TD   ja
Jelsum M Protestants Hervormde kerk, Op 'e Terp 24, 9057 RG    ja  ja
Jistrum NO Protestants Sint Petrus kerk, Schoolstraat, 9258 CE     ja
Jorwert M Stichting SAFT Protestantse Sint Radboudkerk, Sluytermanwei 4, 9023 AB
Open: t/m 30 september, alle dagen  van 12.00 - 18.00 uur. Audiotour aanwezig
   ja   ja
Joure ZW Doopsgezind De Vermaning, Midstraat 70, 8501 AE    ja
Joure ZW Protestants

Hobbe van Baerdt tsjerke, Midstraat 69, 8501 AE.

  ja
Jubbege-Schurega ZO Proteastants kerk, Kerklaan 3, 8411 ZG  ja  
Katlijk ZO Protestants Thomastsjerke, Kerkelaan 20, 8455 JR    ja
Kimswerd NW Stichting Laurentiuskerk, Greate Pierwei 11, 8821 LV.    ja  ja
Koarnjum M Protestants Hervormde kerk, De Wier 7, 9056 PM  ja  ja
Kollum NO Protestants Maartenskerk, Voorstraat 39, 9291 CD.    ja
Kollum NO Protestants Oosterkerk, Oostenburgstraat 1-3, 9291 EM.    ja
Kortehemmen ZO Stichting  SAFT Kleastertsjerke, Boerestreek 13, 9211 TV    ja
Koudum ZW Protestants Martinikerk, Jacob Binckesstraat 2, 8723 BN    ja

 

Credits: Powered by Henna4design.nl