Adressen kerken met beginletters H t/m K 

Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.

Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.

Plaats Kerkgenootschap  Adres Activiteit Website
Hallum NO Protestants

De Hoeksteen, Langebuorren 1, 9074 CE

   ja
Hallum NO Protestants Sint Maartenskerk, Kerkepad 1, 9074 BX    ja
Hantumhuizen NO Protestants  Sint Annatsjerke, Wierumerwei 2, 9144 CW.    ja
Harich ZW Protestants kerk, Stinsenwei 14, 8571 RJ.    ja
Harlingen NW Protestants Grote kerk, Kerkpad 3, 8861 ES.    ja
Harlingen NW Rooms Katholiek 

H Michaëlkerk, Zuiderhaven 77, 8861 KB.
Open: het gehele jaar op iedere dag van 9.00 - 18.00 uur.

   ja    ja
Haskerdiken ZO Protestants kerk, De Kapelle, Kapellewei 6, 8468 MK CH2018  
Haskerhorne ZO Protestants Dorpskerk, Haulsterweg 1, 8506 BH    ja
Heeg ZW Protestants

Haghakerk, Tsjerkebuorren 2, 8621 BH

   ja
Heerenveen ZO Doopsgezind

kerk, Vermaningsteeg 9, 8441 GB Heerenveen

   ja
Heerenveen ZO Rooms Katholiek

RK Heilige Geestkerk, Crackstraat 11, 8441 ES.
De Mariakapel is het gehele jaar overdag open voor publiek. 

   ja
Hegebeintum NO Stichting protestantse kerk, Hege Tsjerkewei 1, 9173 GM. 
Rondleidingen kerk: maart t/m oktober, ieder uur van 10.00 - 17.00 uur. November t/m februari: uitsluitend op aanvraag van groepen. Entree: € 3,50, groepen vanaf 20 personen: € 3, kinderen (tot 12 jaar) gratis. 
  ja 
Heidenskip It ZW Protestants kerk, Brânbuorren 18, 8724 LH    ja
Hemelum ZW Protestants Nicolaaskerk, De Klaster 2, 8584 VA.    
Hemelum ZW Klooster Russisch Orthodox Klooster, Buorren 18, 8574 VC     ja
Hichtum NW  Protestants

kerk, Schwartzenbergweg 5, 8743 KX.

   ja
Hieslum (ZW) Stichting vrm. protestantse kerk, Sierdsmaweg 4, 8762 PL.     ja
Hindeloopen ZW Protestants Grote kerk, Kerkstraat 1, 8713 KG.
Open: dagelijks vanaf Pasen  tot eind oktober van 9.00 - 18.00 uur.
   ja
Hitzum NW Protestants kerk, Kerkbuurt 1, 8805 TH.    ja
Hollum W Doopsgezind kerk, Herenweg 4, 9161 HM.    ja
Hollum W Protestants kerk, Oosterlaan 2, 9161 AC.
Open: dinsdag, woensdag en donderdag in de maanden juni t/m oktober van 11.00 - 12.00 uur
   

 ja

Hollum W Protestants Westerlaankerk, Westerlaan 19, 9161 AP.    ja
Holwert NO Doopsgezind kerk, Stasjonswei 3, 9151 JC.    ja
Holwert NO Protestants Sint Willibrorduskerk, Tsjerkestrjitte 1, 9151 HV.    ja
Hoorn W
Terschelling 
Protestants Sint Janskerk, Dorpstraat 27, 8896 JA.    ja
Húns NW Protestants Nicolaaskerk, Húns 28, 9007 SC.    ja
Idaerd M Protestants Gertruduskerk, Buorren 6, 9007 SC    
Idsegahuizum NW Protestants Skûstertsjerke, Boppesteech 1, 8755 JJ.    ja
Iens/Edens NW Protestants Van Burmaniawei 3, 8733 EP.   ja
Ingelum NW Protestants kerk, Tsjerkeleane 4, 9038 TD   ja
Itens NW Doopsgezind kerk, Hearedyk 31, 8735 HP    ja
Itens NW Hervormde kerk kerk. Informatie bij de Doopsgezinde kerk aan de overzijde    
Jannum NO Museum kerkmuseum Jannum, Tsjerkestrjitte 4, 9107 GH.
Entree: € 2,- . Open: van april - september. Zaterdags van 13.30 - 17.00 uur. Groepen vanaf 10 personen: € 1,50 p.p. Kinderen (tot 12 jaar) gratis. En voor groepen daarnaast op afspraak. 
   ja
Jelsum M Protestants Hervormde kerk, Op 'e Terp 24, 9057 RG    ja
Jistrum NO Protestants Sint Petrus kerk, Schoolstraat, 9258 CE     ja
Jorwert M Stichting SAFT Protestantse Sint Radboudkerk, Sluytermanwei 4, 9023 AB    ja    ja
Joure ZW Doopsgezind De Vermaning, Midstraat 70, 8501 AE.   ja
Joure ZW Protestants

Hobbe van Baerdt tsjerke, Midstraat 69, 8501 AE.

  ja
Katlijk ZO Protestants Thomastsjerke, Kerkelaan 20, 8455 JR    ja
Kimswerd NW Stichting protestantse Laurentiuskerk, Greate Pierwei 11, 8821 LV.    ja  ja
Koarnjum M Protestants Hervormde kerk, De Wier 7, 9056 PM.   ja
Kollum NO Protestants Maartenskerk, Voorstraat 39, 9291 CD.    ja
Kollum NO Protestants Oosterkerk, Oostenburgstraat 1-3, 9291 EM.    ja
Kortehemmen ZO Protestants Kleastertsjerke, Boerestreek 13, 9211 TV    
Koudum ZW Protestants Martinikerk, Jacob Binckesstraat 2, 8723 BN.    ja

 

Credits: Powered by Henna4design.nl