Adressen kerken beginnend met een A t/m C

Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.

Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.

Plaats Kerk  Genootschap Adres Activiteit Website
Aalsum NO Protestants St. Catharinakerk, Mockamawei 4, 9221 CB
Open: 24 augustus, 7 september
 ja  
Achlum NW Protestants Gertrudiskerk, De Terp 1, 8806 KN    ja
Akkrum M Protestants Terptsjerke, Om 'e Toer 6, 8491 CV
Open: van 14.00 - 17.00 uur.
Ook open: van 6 juli t/m 10 september op dinsdag t/m vrijdag van 14.00 - 17.00 uur.
 ja  ja
Aldeboarn M  Protestants Doelhôftsjerke, Tsjerkebuorren 4, 8495 KD
Niet open: 31 augustus ivm gondelvaart en op 14 september.
Ook open: 30 augustus van 15.00 - 18.00 uur.  
 ja  ja
Aldtsjerk M Protestants Pauluskerk, Van Sminiaweg 29, 9064 KD
Open van 14.00 - 17.00 uur
 ja  ja
Anjum NO Protestants Michaëlkerk, Tsjerkepaed 2, 9133 MG    ja
Arum M Protestants Lambertuskerk, tegenover Sytzamaweg 46, 8822 VC  ja  ja
Augustinusga NO Protestants Augustinikerk, Geawei 15, 9284 TA
Open: 31 augustus, 14 september
  ja  ja 
Baaium NW Protestants kerk, Alde Dyk 2, 8841 KJ    ja
Baard NW Protestants Sint Gertrudiskerk, Dekemawei 6, 8834 XB    ja
Bakhuizen ZW Rooms Katholiek St. Odulphuskerk, St. Odulphusstraat 67, 8574 SZ
Open: t/m 7 september
   ja
Balk ZW Protestants it Brehûs, Van Swinderenstraat 6, 8561 AP  ja  ja
Balk ZW Doopsgezind kerk, Raadhuisstraat 26, 8561 BH   ja  ja
Balk ZW Rooms Katholiek H Lutdgeruskerk, Raadhuisstraat 42, 8561 BH  ja  
Ballum W Protestants kerk, Camminghastraat 14, 9162 EM
Open: eind juni tot begin september, dinsdag en donderdag van 10.30 - 12.00 uur.
   ja
Bears M Stichting Uniastate, Tsjerkepaad 3, 9025 BM
Open: t/m 30  september: dinsdag t/m zondag van 13.00 - 17.00 uur.
   
Bears M Protestants Mariakerk, Tsjerkepaad 3, 9025 BM    ja
Beetsterzwaag ZO Protestants Dorpskerk, van Lyndenlaan 5, 9244 BV
Niet open: 17 augustus
 ja  ja
Berltsum NW Protestants De Koepelkerk, Tsjerkestrjitte 2, 9041,  ja  ja
Bitgum NW Protestants Martinuskerk, Buorren 13, 9044 ME
Niet open: 7 en 14 september
 ja  ja
Bitgummole NW Protestants kerk, J.H. van Aismawei 11, 9045 PE
Niet open: 7 en 14 september
 ja  ja
Blauwhuis ZW Rooms Katholiek H. Vituskerk, Vitusdijk 27, 8615 LN    ja
Blessum NW Protestants

Mariakerk, Buorren 2, 9032 XC

 ja  ja
Blija NO Protestants Nicolaaskerk, Voorstraat 3, 9171 LT
Open: 31  augustus,  
 ja  ja
Boazum M Stichting Maartenskerk, Tsjerkebuorren 1, 8635 MC  ja  ja
Boksum M Protestants St. Margryttsjerke, St. Margrytwei 1, 9031 XG
Ook open: elke werkdag
     ja
Bolsward NW Doopsgezind kerk, Skilwyk 27, 8701 KM
Open: 24, 31 augustus, 7 september van 13.00 17.00 uur. Op 14 september van 10.00 - 17.00 uur.
   ja
Bolsward NW Protestants Broerekerk, Broereplein 10, 8701 JC     ja
Bolsward NW Protestants Martinikerk, Groot Kerkhof 26, 8701 HG
Open: t/m 30 september, maandag t/m zaterdag van 10.00 - 12.00 uur  en van 13.30 - 17.00 uur. 
 ja  ja
Bolsward NW Rooms Katholiek H. Franciscusbasiliek, Groot Dijlakker 8, 8701 KV
Open: dinsdag t/m zaterdag van 13.30 - 16.30 uur
   ja
Britsum M Protestants Johanneskerk, Greate Buorren 1, 9055 MT
Open: 24, 25, 31 augustus, 1, 7, 8 september van 13.00 - 17.00 uur
  ja  ja
Britswert M Protestants Sint Joris Tsjerke, Terp 2, 8636 VB
Open van 14.00 - 16.30 uur
   ja 
Broek ZW Protestants kerk, it Noard 21, 8512 AB    ja
Buitenpost NO Protestants Mariakerk, Oude Havenstraat 1, 9285 TC
Open: 31 augustus, 14 september
   ja
Buitenpost NO Doopsgezind Julianastraat 12 a, 9285 NB
Open: 3 augustus van 14.00 tot 17.00 uur
 ja ja
Burgum M Protestants Kruiskerk, Nieuwstad 5, 9251 LN  ja  ja
Burgwerd NW Protestants Johanneskerk, Kerkhof 1, 8742 KT
Open: 31 augustus
 ja  ja
Burum NO Protestants Terpkerk, Uithof 1, 9851 AL
Open: 24 augustus, 7 september
   ja
Cornwerd NO Stichting Bonifatiuskerk, Dorpsweg 5, 8753 JC
Open:  31 augustus, 14 september.
   

 

Credits: Powered by Henna4design.nl