Adressen kerken beginnend met een A en B

Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.

Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.

Plaats Kerk  Genootschap Adres Activiteit Website
*   * Doet mee aan Tsjerkepaad in 2019     
*Aalsum NO Protestants St. Catharinakerk, Mockamawei 4, 9221 CB
Open: 13, 27 juli, 10, 24 augustus, 7 september
 ja  
*Achlum NW Protestants Gertrudiskerk, De Terp 1, 8806 KN    ja
*Akkrum M Protestants Terptsjerke, Om 'e Toer 6, 8491 CV
Open: van 14.00 - 17.00 uur.
   ja
*Aldeboarn M  Protestants Doelhôftsjerke, Tsjerkebuorren 4, 8495 KD
Niet open: 31 augustus ivm gondelvaart.
Ook open: 30 augustus van 15.00 - 18.00 uur.  
   ja
*Aldtsjerk M Protestants Pauluskerk, Van Sminiaweg 29, 9064 KD
Open van 14.00 - 17.00 uur
 ja  ja
*Anjum NO Protestants Michaëlkerk, Tsjerkepaed 2, 9133 MG    ja
*Arum M Protestants Lambertuskerk, Sytzamaweg 46, 8822 VC    ja
* Augustinusga NO Protestants Augustinikerk, Geawei 15, 9284 TA
Open: 6, 20 juli, 3, 17, 31 augustus, 14 september
  ja  ja 
*Baaium NW Protestants kerk, Alde Dyk 2, 8841 KJ    ja
*Baard NW Protestants Sint Gertrudiskerk, Dekemawei 6, 8834 XB    ja
Bakhuizen ZW Rooms Katholiek St. Odulphuskerk, St. Odulphusstraat 67, 8574 SZ    ja
* Balk ZW Protestants it Brehûs, Van Swinderenstraat 6, 8561 AP  ja  ja
Balk ZW Doopsgezind kerk, Raadhuisstraat 26, 8561 BH   ja  ja
Ballum W Protestants kerk, Camminghastraat 14, 9162 EM,     ja
*Bears M Stichting Uniastate, Tsjerkepaad 3, 9025 BM
Open: april t/m september: dinsdag t/m zondag van 13.00 - 17.00 uur.
   
Bears M Protestants Mariakerk, Tsjerkepaad 3, 9025 BM    ja
* Beetsterzwaag ZO Protestants Dorpskerk, van Lyndenlaan 5, 9244 BV
Niet open: 27 juli, 17 augustus
   ja
*Berltsum NW Protestants De Koepelkerk, Tsjerkestrjitte 2, 9041,  ja  ja
*Bitgum NW Protestants Martinuskerk, Buorren 13, 9044 ME
Niet open: 7, 14 september
   ja
*Bitgummole NW Protestants kerk, J.H. van Aismawei 11, 9045 PE
Niet open: 7, 14 september
   ja
* Blauwhuis ZW Rooms Katholiek H. Vituskerk, Vitusdijk 27, 8615 LN    ja
Blessum NW Protestants

Mariakerk, Buorren 2, 9032 XC

   ja
Blija NO Protestants Nicolaaskerk, Voorstraat 3, 9171 LT    ja
*Boazum M Stichting Maartenskerk, Tsjerkebuorren 1, 8635 MC  ja  ja
* Boksum M Protestants St. Margryttsjerke, St. Margrytwei 1, 9031 XG
Ook open: elke werkdag
     ja
*Bolsward NW Doopsgezind kerk, Skilwyk 27, 8701 KM
Open: 17, 24, 31 augustus, 7 september van 13.00 17.00 uur. Op 14 september van 10.00 - 17.00 uur.
   ja
Bolsward NW Protestants Broerekerk10, 8701 JC, Broereplein     ja
*Bolsward NW Protestants Martinikerk, Groot Kerkhof 26, 8701 HG
Open: 1 mei t/m 30 september, maandag t/m zaterdag van 10.00 - 12.00 uur  en van 13.30 - 17.00 uur. 
 ja  ja
*Bolsward NW Rooms Katholiek H. Franciscusbasiliek, Groot Dijlakker 8, 8701 KV
Open: dinsdag t/m zaterdag van 13.30 - 16.30 uur
   ja
Bornwird NO Stichting Mariakerk, Tsjerkepaad 1, 9156 AH    ja
Brantgum NO Protestants kerk, Ids Wiersmastraat 4, 9153 BS    
*Britsum M Protestants Johanneskerk, Greate Buorren 1, 9055 MT
Open: 6, 7 juli, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 augustus, 1, 7, 8 september van 13.00 - 17.00 uur
  ja  ja
Britswert M Protestants Sint Joris Tsjerke, Terp 2, 8636 VB    ja 
Broek ZW Protestants kerk, it Noard 21, 8512 AB    ja
*Buitenpost NO Protestants Mariakerk, Oude Havenstraat 1, 9285 TC
Open: 6, 20 juli, 3, 17, 31 augustus, 14 september
   ja
*Buitenpost NO Doopsgezind Julianastraat 12 a, 9285 NB
Open: 3 augustus van 14.00 tot 17.00 uur
 ja ja
Burdaard NO Protestants Tsjerke oan 'e Ie, Ds. R.H.Kuipersstraat 8, 9111 HA    ja
Burdaard no Protestants Tsjerke op 'e Terp, Kerkbuurt 1, 9112 HP    ja
*Burgum M Protestants Kruiskerk, Nieuwstad 5, 9251 LN    ja
*Burgwerd NW Protestants Johanneskerk, Kerkhof 1, 8742 KT
Open: 6, 13, 27 juli, 10, 31 augustus
   ja
Burum NO Protestants kerk, Uithof 1, 9851 AL    ja

 

Credits: Powered by Henna4design.nl