Adressen kerken beginnend met een A t/m C

Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.

Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.

Plaats Kerk  Genootschap Adres Activiteit Website
Aalsum NO Protestants St. Catharinakerk, Mockamawei 4, 9221 CB    
Achlum NW Protestants Gertrudiskerk, De Terp 1, 8806 KN    ja
Akkrum M Protestants Terptsjerke, Om 'e Toer 6, 8491 CV    ja
Aldeboarn M  Protestants Doelhôftsjerke, Tsjerkebuorren 4, 8495 KD     ja
Aldtsjerk M Protestants Pauluskerk, Van Sminiaweg 29, 9064 KD    ja
Anjum NO Protestants Michaëlkerk, Tsjerkepaed 2, 9133 MG    ja
Arum M Protestants Lambertuskerk, tegenover Sytzamaweg 46, 8822 VC    ja
Augustinusga NO Protestants Augustinikerk, Geawei 15, 9284 TA    ja 
Baaium NW Protestants kerk, Alde Dyk 2, 8841 KJ    ja
Baard NW Protestants Sint Gertrudiskerk, Dekemawei 6, 8834 XB    ja
Bakhuizen ZW Rooms Katholiek St. Odulphuskerk, St. Odulphusstraat 67, 8574 SZ    ja
Balk ZW Protestants it Brehûs, Van Swinderenstraat 6, 8561 AP    ja
Balk ZW Doopsgezind kerk, Raadhuisstraat 26, 8561 BH    ja
Balk ZW Rooms Katholiek H Lutdgeruskerk, Raadhuisstraat 42, 8561 BH    
Ballum W Protestants kerk, Camminghastraat 14, 9162 EM    ja
Bears M Stichting Uniastate, Tsjerkepaad 3, 9025 BM
Open: t/m 30  september: dinsdag t/m zondag van 13.00 - 17.00 uur.
   
Bears M Protestants Mariakerk, Tsjerkepaad 3, 9025 BM    ja
Beetsterzwaag ZO Protestants Dorpskerk, van Lyndenlaan 5, 9244 BV    ja
Berltsum NW Protestants De Koepelkerk, Tsjerkestrjitte 2, 9041,    ja
Bitgum NW Protestants Martinuskerk, Buorren 13, 9044 ME    ja
Bitgummole NW Protestants kerk, J.H. van Aismawei 11, 9045 PE    ja
Blauwhuis ZW Rooms Katholiek H. Vituskerk, Vitusdijk 27, 8615 LN    ja
Blessum NW Protestants

Mariakerk, Buorren 2, 9032 XC

   ja
Blija NO Protestants Nicolaaskerk, Voorstraat 3, 9171 LT     ja
Boazum M Stichting Maartenskerk, Tsjerkebuorren 1, 8635 MC    ja
Boksum M Protestants St. Margryttsjerke, St. Margrytwei 1, 9031 XG      ja
Bolsward NW Doopsgezind kerk, Skilwyk 27, 8701 KM    ja
Bolsward NW Protestants Broerekerk, Broereplein 10, 8701 JC     ja
Bolsward NW Protestants Martinikerk, Groot Kerkhof 26, 8701 HG
Open: t/m 30 september, maandag t/m zaterdag van 10.00 - 12.00 uur  en van 13.30 - 17.00 uur. 
   ja
Bolsward NW Rooms Katholiek H. Franciscusbasiliek, Groot Dijlakker 8, 8701 KV    ja
Britsum M Protestants Johanneskerk, Greate Buorren 1, 9055 MT    ja
Britswert M Protestants Sint Joris Tsjerke, Terp 2, 8636 VB    ja 
Broek ZW Protestants kerk, it Noard 21, 8512 AB    ja
Buitenpost NO Protestants Mariakerk, Oude Havenstraat 1, 9285 TC    ja
Buitenpost NO Doopsgezind Julianastraat 12 a, 9285 NB   ja
Burgum M Protestants Kruiskerk, Nieuwstad 5, 9251 LN    ja
Burgwerd NW Protestants Johanneskerk, Kerkhof 1, 8742 KT    ja
Burum NO Protestants Terpkerk, Uithof 1, 9851 AL    ja
Cornwerd NO Stichting Bonifatiuskerk, Dorpsweg 5, 8753 JC    

 

Credits: Powered by Henna4design.nl