Adressen kerken beginnend met een A t/m C

Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.

Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.

Plaats Kerk  Genootschap Adres Activiteit Website
*   * Zouden in 2020 mee doen aan Tsjerkepaad    
*Aalsum NO Protestants St. Catharinakerk, Mockamawei 4, 9221 CB
Open: 11, 25 juli, 8, 22 augustus, 5 september van 14.00 - 16.30 uur.
 ja  
*Achlum NW Protestants Gertrudiskerk, De Terp 1, 8806 KN    ja
*Akkrum M Protestants Terptsjerke, Om 'e Toer 6, 8491 CV
Open: van 14.00 - 17.00 uur
   ja
*Aldeboarn M  Protestants Doelhôftsjerke, Tsjerkebuorren 4, 8495 KD
Op onze site zijn korte gebedsdiensten te zien en te beluisteren.
Niet open: 29 augustus i.v.m. gondelvaart 
   ja
*Aldtsjerk M Protestants Pauluskerk, Van Sminiaweg 29, 9064 KD  ja  ja
*Anjum NO Protestants Michaëlkerk, Tsjerkepaed 2, 9133 MG    ja
Arum M Protestants Lambertuskerk, tegenover Sytzamaweg 46, 8822 VC
Op onze site is elke week een overweging te lezen.
   ja
Augustinusga NO Protestants Augustinikerk, Geawei 15, 9284 TA    ja 
*Baaium NW Protestants kerk, Alde Dyk 2, 8841 KJ    ja
*Baard NW Protestants Sint Gertrudiskerk, Dekemawei 6, 8834 XB
Op onze site is elke een overweging te beluisteren.
   ja
*Bakhuizen ZW Rooms Katholiek St. Odulphuskerk, St. Odulphusstraat 67, 8574 SZ    ja
Balk ZW Protestants it Brehûs, Van Swinderenstraat 6, 8561 AP    ja
Balk ZW Doopsgezind kerk, Raadhuisstraat 26, 8561 BH    ja
Balk ZW Rooms Katholiek H Lutgeruskerk, Raadhuisstraat 42, 8561 BH    ja
*Ballum W Protestants kerk, Camminghastraat 14, 9162 EM
Open: 14 juli t/m 15 september, elke dinsdag en donderdag van 11.00 - 12.00 uur.
   ja
*Bears M Stichting Uniastate, Tsjerkepaad 3, 9025 BM
Open: t/m 30  september: dinsdag t/m zondag van 13.00 - 17.00 uur.
   
*Bears M Protestants Mariakerk, Tsjerkepaad 3, 9025 BM  ja  ja
*Beetsterzwaag ZO Protestants Dorpskerk, van Lyndenlaan 5, 9244 BV
Niet open: 8 augustus. Op 12 septembert open vanaf 11.00 uur
 ja  ja
*Berltsum NW Doopsgezind kerk. Vermaningsstrjitte 3, 9041 BR.  ja  
Berltsum NW Protestants De Koepelkerk, Tsjerkestrjitte 2, 9041
De kerkdienst is in deze periode te beluisteren via kerkomroep.nl
   ja
*Bitgum NW Protestants Martinuskerk, Buorren 13, 9044 ME
Niet open: 5 en 12 september
   ja
*Bitgummole NW Protestants kerk, J.H. van Aismawei 11, 9045 PE
Niet open: 5 en 12 september
   ja
*Blauwhuis ZW Rooms Katholiek H. Vituskerk, Vitusdijk 27, 8615 LN  ja  ja
*Blessum NW Protestants

Mariakerk, Buorren 2, 9032 XC

   ja
Blija NO Protestants Nicolaaskerk, Voorstraat 3, 9171 LT     ja
*Boazum M Stichting Maartenskerk, Tsjerkebuorren 1, 8635 MC  ja  ja
*Boksum M Protestants St. Margryttsjerke, St. Margrytwei 1, 9031 XG      ja
*Bolsward NW Doopsgezind kerk, Skilwyk 29, 8701 KM
Open: 15, 22, 28 augustus, 5 september van 13.00 - 17.00 uur. Op 12 september van 10.00 - 17.00 uur
   ja
*Bolsward NW Protestants Broerekerk, Broereplein 10, 8701 JC   ja  ja
*Bolsward NW Protestants Martinikerk, Groot Kerkhof 26, 8701 HG
De kerkdienst is in deze periode te beluisteren via onze website.
Open: 1 mei  t/m 30 september, maandag t/m zaterdag van 10.00 - 12.00 uur  en van 13.30 - 17.00 uur. In de Tsjerkepaadperiode van 10.00 - 16.00 uur. 
   ja
*Bolsward NW Rooms Katholiek H. Franciscusbasiliek, Groot Dijlakker 8, 8701 KV
Open: 1 mei t/m 30 september (di. t/m za.) van 13.30 - 16.30 uur. 
   ja
*Brantgum NO Protestants kerk.
Open: 4, 25 juli, 29 augustus
   
*Britsum M Protestants Johanneskerk, Greate Buorren 1, 9055 MT
4 juli t/m 13 september, elke zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur.
 ja  ja
Britswert M Protestants Sint Joris Tsjerke, Terp 2, 8636 VB    ja 
*Broek ZW Protestants kerk, it Noard 21, 8512 AB    ja
*Buitenpost NO Protestants Mariakerk, Oude Havenstraat 1, 9285 TC
Open: 4, 18 juli, 1, 15, 29 augustus, 12 september.
   ja
*Buitenpost NO Doopsgezind Julianastraat 12 a, 9285 NB
Open: 1 augustus van 14.00 - 17.00 uur
 ja ja
*Burgum M Protestants Kruiskerk, Nieuwstad 5, 9251 LN  ja  ja
Burgwerd NW Protestants Johanneskerk, Kerkhof 1, 8742 KT    ja
Burum NO Protestants Terpkerk, Uithof 1, 9851 AL    ja
Cornwerd NO Stichting Bonifatiuskerk, Dorpsweg 5, 8753 JC    ja

 

Credits: Powered by Henna4design.nl