Adressen kerken beginnend met een A en B

Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.

Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.

 

Plaats Kerk Genootschap Adres Activiteit Website
Aalsum NO Protestants Sint Catharinakerk, Mockamawei 4, 9221 CB
Open: door de koster te bellen op 0519-292936 
   
Achlum NW Protestants Gertrudiskerk, De Terp 1, 8806 KN.    ja
Akkrum M Protestants Terptsjerke,  Om 'e toer 6, 8491 CV.    ja
Aldeboarn M Protestants Doelhôftsjerke, Tsjerkebuorren 4, 8495 KD.     ja
Aldtsjerk M Protestants Pauluskerk,van Sminiaweg 29, 9064 KD    
Anjum NO Protestants Michaëlkerk, Tsjerkepaed 2, 9133 MG    ja
Arum NW Protestants Lambertuskerk, Sytzamaweg 46, 8822 VC.    ja
Augustinusga NO Protestants Augustinikerk, Geawei 15, 9284 TA.    ja
Baaium NW Protestants kerk, Alde Dyk 2, 8841 KJ    ja
Baard NW Protestants Sint Gertrudiskerk, Dekemawei 6, 8834 XB.    ja
Bakhuizen ZW Rooms Katholiek Sint Odulphuskerk, St. Odulphusstraat 67, 8574 SZ.    ja
Balk  ZW Doopsgezind kerk, Raadhuisstraat 26, 8561 BH    
Balk ZW Protestants It Breahûs, Van Swinderenstraat 6, 8561 AP    ja
Balk ZW Rooms Katholiek H Ludgeruskerk, Raadhuisstraat 42, 8561 BH     ja
Ballum W Protestants kerk, Camminghastraat 14, 9162 EM.    ja
Bears M Protestants

Mariakerk, Uniastate, Tsjerkepaad 3, 9025BM.

   ja
Beetsterzwaag ZO Protestants Dorpskerk, van  Lyndenlaan 5, 9244 BV.    ja
Berltsum NW Protestants Koepelkerk, Tsjerkestrjitte 2, 9041 AV    ja
Bitgum NW Protestants Martinuskerk, Buorren 13, 9044 ME    ja  
Bitgummole NW Protestants kerk, J H van Aismawei 11, 9045 PE   ja
Blauwhuis ZW Rooms Katholiek H Vituskerk, Vitusdijk 27, 8615 LN.    ja
Blessum M Protestants Mariakerk, Buorren 2, 9032 XC.    ja
Blija NO Nicolaaskerk Voorstraat 3, 9171 LT    ja
Boazum M Protestants Maartenskerk, Tsjerkebuorren 1, 8635 MC.    ja
Boksum M Protestants Sint Margryttsjerke, St. Margriewei 1, 9031 XG.    ja
Bolsward NW Doopsgezind kerk, Skilwyk 27, 8701 KM.    ja
Bolsward NW Protestants Broerekerk, Broereplein 10, 8701 JC    ja
Bolsward NW Protestants Martinikerk, Groot Kerkhof 26, 8701 HG    ja
Bolsward NW Rooms Katholiek H Franciscusbasiliek, Grote Dijlakker 8, 8701 KV     ja
Bornwird NO Stichting kerk, Tsjerkepaad 1, 9156 AH
Ook andere dagen als beheerder (witte huis ernaast) thuis is. 
   ja
Brantgum NO Protestants kerk, Ids Wiersmastraat 4, 9153 B    ja
Britsum M Protestants Johanneskerk, Greate Buorren 1, 9055 MT.
Overnachten in de kerk: zie bij activiteiten 
   ja
Britswert M Protestants Sint Joriskerk, Terp 2, 8VB636    ja
Broek ZW Protestant kerk, It Noard 21, 8512 AB    ja
Buitenpost NO Doopsgezind kerk, Julianalaan 12 a, 9285 NB    ja
Buitenpost NO Protestants Mariakerk, Oude Havenstraat 1, 9285 TC    ja
Burdaard NO Protestants Tsjerke oan 'e Ie (vrm. Ger.kerk), Ds. R.H. Kuipersstraat 8, 9111 HA    ja
Burdaard NO Protestants Tsjerke op 'e Terp (vrm. Herv.kerk), Kerkbuurt 1, 9112 HP.     ja
Burgum M Protestants Kruiskerk, Nieuwstad 5, 9251 LN.     ja
Burgwerd NW Protestants Johanneskerk, Kerkhof 1, 8743 KT.    ja
Burum NO Protestants kerk, Uithof 1, 9851 AL.     ja

 

Credits: Powered by Henna4design.nl