Adressen kerken beginnend met de letters D t/m G

Alle kerken staan op alfabet. Er zijn 6 Regio's. Op de 6 pagina's is een evenredige verdeling gemaakt. Achter de plaatsnaam wordt de regio vermeld. (NO= noordoost; NW=noordwest; M= Midden; ZO= zuidoost; ZW= zuidwest; W= wadden) De knooppuntkaart is het uitgangspunt.

Indien er geen datums vermeld zijn onder het adres van de kerk, is de kerk opengesteld op alle zaterdagmiddagen in de Tsjerkepaad periode.
En indien er geen tijden vermeld zijn, is de kerk open van 13.30 tot 17.00 uur.

Plaats Kerk Genootschap Adres Activiteit Website
Deinum NW Protestants Sint Jan kerk, Tsjerkepaed 3, 9033 WT    ja
De Knipe ZO Doopsgezind kerk, ds. Veenweg 61, 8456 HK    ja
De Knipe ZO Protestants Nij Brongerreatsjerje, Meijerweg 70, 8456 GH     ja
Dokkum NO Protestants Grote of St. Martinuskerk, Markt 2, 9101 LS     ja
Dokkum NO Rooms Katholiek Bonifatiuskapel, Bronlaan 12, 9101 VS.   ja
Dokkum NO Rooms Katholiek Bonifatiuskerk, Koningstraat 26, 9101 LR.    ja
Dokkum NO Ver. Chr. Gem. Legeweg 14, 9101 MC    
Donkerbroek ZO Protestants Laurenstsjerke, Geert Wolter Smitweg 5, 8435 WG    ja
Drachten ZO Doopsgezind kerk, Zuiderbuurt 26-28, 9203 CX.    ja
Drachten ZO Protestants Grote kerk, Zuidkade 19, 9203 CK    ja
Drogeham NO Protestants Walburgatsjerke, Tsjerkebuorren 1, 9289 HL   ja
Dronrijp NW Rooms Katholiek Par. Maria Geboorte, Dubbelestreek 14, 9035 AJ    ja
Dronrijp NW Protestants Salviuskerk (d'Alde Wite), Tsjerkebuorren 1, 9035 BA    ja
Eagum M Protestants Toren geopend. Waster Wybrensdyk 6, 9006 XH    
Earnewâld ZO Protestants Agneskerk, Ds. Offermansweg 1, 9264 TH    
Easterein NW Protestants Martinikerk, Tsjerkebuorren 1, 8734 GX.
Ook open van maart tot oktober op vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. 
   ja
Easterlittens NW Protestants Sint Margryttsjerke, Huylckensteinstrj. 4, 8535 XM.     ja
Easterwierrum M Protestants toren, Tsjerkebuorren 7, 9021 CH.    
Echten ZW Protestants Laurenskerk,Hoofdweg 30, 8537 SE    
Engwierum NO Protestants kerk, Tsjerkepaed 1, 9132 LP.   ja
Exmorra NW Protestants

Johannes de Doperkerk, Dorpsstraat 66, 8759 LE.

   ja
Ferwert NO Protestants St. Martinuskerk, Kerkpad 1, 9172 NB.    ja
Folsgare NW Protestants Laurentiuskerk, Tsjaerddijk 53, 8773 KN    ja
Foudgum NO Stichting SAFT Protestantse Mariakerk, Piet Paaltjenspaad 1a, 9154 BD     ja
Franeker NW Protestants Martinikerk, Breedeplaats 2, 8801 LZ.    ja
Friens M Protestants kerk, Van Sytzamawei 1, 9009 XD.    ja
Gaastmeer (ZW) Protestants De Pieltsjerke, Jelles Hofstraat 14, 8611 JT.   ja
Ginnum NO Stichting SAFT Protestantse kerk, Harstawei 7, 9173 GA    ja
Goeïïngea M Protestants kerk, Hegewier 28, 8628 EM.    ja
Gorredijk (Kortezwaag) ZO Stichting SAFT Mariakerk, De Leijen 29, 8401 AX.
 Te bereiken:

  ja  
Gorredijk (ZO) Protestants Ontmoetingskerk, Schansburg, 3, 8401 RX.    ja
Goutum (M) Protestants Agneskerk, Buorren 23, 9084 BB.   ja
Grou M Doopsgezind kerk, Hoofdstraat 44, 9001 AM.    ja
Grou M Protestants Sint Piterkerk, Kerkstraat 4, 9001 AA.    ja

 

Credits: Powered by Henna4design.nl