Activiteiten in 2019 in kerken (T t/m Z)

 

Ter Idzard, Bonifatiuskerk

Tentoonstelling. kostuums uit het Under de Toer project 'De tael van et hatte'.

Tjerkwerd, St. Petruskerk

Expositie: glas in loodwerk van Anne de Vries uit Tjerkwerd.

Tzum, Johanneskerk

Expositie. Quilten van Klaske Bloemendaal-van Wieren uit Voorn-Dempt; Toren beklimmen; Orgelmuziek.

Tzummarum, Sint Martinustsjerke

Expositie. Aquarellen van Joke Lodewijks-Pijlman uit Franeker en haar cursisten.

Ureterp, Sint Piterkerk

Expositie van Levensloopschilderijen. 

Wergea, Sint Martinuskerk

Tentoonstelling  van werkstukken  m.b.t. deze kerk van vooral plaatselijke kunstenaars. 

Westernijkerk, kerk

Exposities: foto's van Aukje Vellinga en schilderijen van Rika de Vries-van der Galiën. 

Wetsens, Sint Vituskerk

Expositie van schilder Jan Jansma uit Damwoude. 

Wier, Ioannis Téatertsjerke.

-6 oktober, muzikale theatervoorsteeling van Kirsten Benschop met 'Die ik ben' .  Entree: € 12,- .

Concertagenda 2019: zie ook uitgebreide info op hun website (zie kerken). 

Wijnaldum, Andreaskerk.

Expositie. 'Water en het Waad' van 3 kunstenaars uit het dorp.

Witmarsum, Koepelkerk

-Powerpoint presentatie over het in- en exterieur van de kerk op 14 september.

Woudsend, De Karmel

Expositie van foto's en schilderijen van gemeentelid mevrouw J Hoekstra- Haringa. Thema: 'Natuurlijk' .

Woudsend, Sint Michaëlkerk

Mini-tentoonstelling over de schilders Otto de Boer en Jacob Ydema. Ook verkoop 2-de hands boeken.

Wurdum Sint Martinuskerk

Expositie van beelden van kunstenares Marianne G Dijkstra uit Haren.

Ysbrechtum,kerk

Expositie van schilderijen van plaatselijke kunstschilders.

Terug Kerken T t/m Z 

 

Credits: Powered by Henna4design.nl