Activiteiten in kerken (T t/m Z)

 

Ter Idzard, Bonifatiuskerk

Tentoonstelling. kostuums uit het Under de Toer project 'De tael van et hatte'.

Tjerkwerd, St. Petruskerk

Expositie: glas in loodwerk van Anne de Vries uit Tjerkwerd.

Tzum, Johanneskerk

Expositie. Quilten van Klaske Bloemendaal-van Wieren uit Voorn-Dempt; Toren beklimmen; Orgelmuziek.

Tzummarum, Sint Martinustsjerke

Expositie. Aquarellen van Joke Lodewijks-Pijlman uit Franeker en haar cursisten.

Ureterp, Sint Piterkerk

Expositie van Levensloopschilderijen. 

Wergea, Sint Martinuskerk

Tentoonstelling  van werkstukken  m.b.t. deze kerk van vooral plaatselijke kunstenaars. 

Wetsens, Sint Vituskerk

Expositie van schilder Jan Jansma uit Damwoude. 

Wier, Ioannis Téatertsjerke.

Concertagenda 2019: zie ook uitgebreide info op hun website (zie kerken).

Wijnaldum, Andreaskerk.

Expositie. 'Water en het Waad' van 3 kunstenaars uit het dorp.

Witmarsum, Koepelkerk

-Powerpoint presentatie over het in- en exterieur van de kerk op 6,20 juli, 3,17,31 augustus en 14 september.
-Torenbeklimming op 27 juli en 31 augustus.

Woudsend, De Karmel

Expositie van foto's en schilderijen van gemeentelid mevrouw J Hoekstra- Haringa. Thema: 'Natuurlijk' .

Woudsend, Sint Michaëlkerk

Open op 20 april van 12.00 - 17.30 uur tijdens het Shanty-plus Festival.
Open op 15 september van 12.00 - 17.00 uur tijdens het Muziekfestival 'Monumenten en Meer'.

Mini-tentoonstelling over de schilders Otto de Boer en Jacob Ydema. Ook verkoop 2-de hands boeken.

Ysbrechtum,kerk

Expositie van schilderijen van plaatselijke kunstschilders.

Terug Kerken T t/m Z 

 

Credits: Powered by Henna4design.nl